2015-04-22 06:00

2015-04-22 06:00

Rotavdraget är en muta

ARBETSMARKNAD: Stoppa alla subventioner

Arbetsmarknad

Företagarna i Örebro Län har i en insändare ondgjort sig över att ROT-avdraget skall sänkas från 50% till 30%.

I alla tider och i alla sammanhang har politiker på ”högersidan”påtalat att ”vänstersidan”ger bidrag, så fort man skulle lätta på den ekonomiska situationen för folk i Sverige.

ROT och RUT är inget annat än bidrag men i detta fallet ges de till företagen. Företagen skall bära sig själva och de anställda skall vara ”vita”. Det är ett hot i insändaren att om man inte ger bidragen så ger det en svart arbetsmarknad. Man skulle faktiskt kunna lita på både företagen och anställda. Men så är det inte!! Det har visat sig vara massor av fusk för att få jobben. Glöm inte att ROT och RUT tas från skattemedel. (stöld är det)

Företagarna i Örebro Län skulle göra en undersökning vilka som allra mest utnyttjar RUT och ROT. Det är de välbeställda.

Avsikten med RUT och ROT var att svenskarna skulle få jobb. Städföretag och många andra, tar in ickesvenskar och betalar dem en mycket lägre lön än vad som är marknadsbestämt.

De som arbetar i Sverige, betalar ingen skatt i Sverige och lönen tar de hem till sina hemländer.

Jag önskar att regeringen stoppar alla subventioner så att marknaden blir ren och det företag som drabbas skall inrätta sin efter situationen och vara kunniga och kloka i sina ambitioner för att få ett lönsamt företag.

Rättvis skattebetalare

Företagarna i Örebro Län har i en insändare ondgjort sig över att ROT-avdraget skall sänkas från 50% till 30%.

I alla tider och i alla sammanhang har politiker på ”högersidan”påtalat att ”vänstersidan”ger bidrag, så fort man skulle lätta på den ekonomiska situationen för folk i Sverige.

ROT och RUT är inget annat än bidrag men i detta fallet ges de till företagen. Företagen skall bära sig själva och de anställda skall vara ”vita”. Det är ett hot i insändaren att om man inte ger bidragen så ger det en svart arbetsmarknad. Man skulle faktiskt kunna lita på både företagen och anställda. Men så är det inte!! Det har visat sig vara massor av fusk för att få jobben. Glöm inte att ROT och RUT tas från skattemedel. (stöld är det)

Företagarna i Örebro Län skulle göra en undersökning vilka som allra mest utnyttjar RUT och ROT. Det är de välbeställda.

Avsikten med RUT och ROT var att svenskarna skulle få jobb. Städföretag och många andra, tar in ickesvenskar och betalar dem en mycket lägre lön än vad som är marknadsbestämt.

De som arbetar i Sverige, betalar ingen skatt i Sverige och lönen tar de hem till sina hemländer.

Jag önskar att regeringen stoppar alla subventioner så att marknaden blir ren och det företag som drabbas skall inrätta sin efter situationen och vara kunniga och kloka i sina ambitioner för att få ett lönsamt företag.

Rättvis skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.