2015-04-21 06:00

2015-04-21 06:00

Befria kungafamiljen

MONARKIN: Strider mot statsskicket

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament i en representativ demokrati.

Republikanska föreningen menar att monarki inte går ihop med demokrati eftersom rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet. Hellre folkmassa än arvsmassa. I en monarki är monarken satt över alla andra människor. Föreningen vill att Sverige ska vara ett modernt och rakryggat samhälle. Medlemmarna i kungafamiljen saknar den grundläggande mänskliga rättigheten att styra över sina egna liv. Att avskaffa monarkin är en medmänsklig fråga. Carl Gustaf Bernadotte bör vara född fri. Så är inte fallet. Hans familj bör få den frihet de har rätt till.

Befrielse åt kungafamiljen skulle öppna upp för införandet av ett republikanskt alternativ. Debatt om ett nytt statsskick föds. Skarp oenighet om bäst alternativ till arvsmonarki börjar då råda. I demokratins vagga, antikens Grekland, var direktdemokrati det naturliga alternativet. Alla hävdar sin röst i alla beslut. Enklare då än nu med en mer befolkad stat. Statschefen tillsatt med Republikanska föreningens kompetenslinje, tolkat som om en rekryteringsprocess är tänkt, bör övervägas då det kan leda till elitism. Inte att förespråka i en modern demokrati. Kompetent och förtroendevald är inte alltid samma sak. En tredje väg att gå är att välja statschef i fria och hemliga val, likt de val vi deltar i till kommun, landsting och riksdag. En direkt folkvald statschef är onekligen demokratiskt.

Grundlagen Regeringsformen, den viktigaste grundlagen, inleds med att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, vi måste leva upp till det. Folket måste ha makten, inte en monark som på sin tron. Oberoende om Torekovkompromissen fråntar kungahuset mycket makt är det inte riktigt i en rättsstat att människor värderas olika på grund av sina föräldrar. Alla bör ha möjligheten att med sin egen frihet nå sina drömmar i samhället, oavsett arvsmassa.

 

Rasmus Orsén

statsvetare och medlem i Republikanska föreningen

Republikanska föreningen menar att monarki inte går ihop med demokrati eftersom rollen som statschef går i arv inom en och samma släkt. Statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet. Hellre folkmassa än arvsmassa. I en monarki är monarken satt över alla andra människor. Föreningen vill att Sverige ska vara ett modernt och rakryggat samhälle. Medlemmarna i kungafamiljen saknar den grundläggande mänskliga rättigheten att styra över sina egna liv. Att avskaffa monarkin är en medmänsklig fråga. Carl Gustaf Bernadotte bör vara född fri. Så är inte fallet. Hans familj bör få den frihet de har rätt till.

Befrielse åt kungafamiljen skulle öppna upp för införandet av ett republikanskt alternativ. Debatt om ett nytt statsskick föds. Skarp oenighet om bäst alternativ till arvsmonarki börjar då råda. I demokratins vagga, antikens Grekland, var direktdemokrati det naturliga alternativet. Alla hävdar sin röst i alla beslut. Enklare då än nu med en mer befolkad stat. Statschefen tillsatt med Republikanska föreningens kompetenslinje, tolkat som om en rekryteringsprocess är tänkt, bör övervägas då det kan leda till elitism. Inte att förespråka i en modern demokrati. Kompetent och förtroendevald är inte alltid samma sak. En tredje väg att gå är att välja statschef i fria och hemliga val, likt de val vi deltar i till kommun, landsting och riksdag. En direkt folkvald statschef är onekligen demokratiskt.

Grundlagen Regeringsformen, den viktigaste grundlagen, inleds med att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, vi måste leva upp till det. Folket måste ha makten, inte en monark som på sin tron. Oberoende om Torekovkompromissen fråntar kungahuset mycket makt är det inte riktigt i en rättsstat att människor värderas olika på grund av sina föräldrar. Alla bör ha möjligheten att med sin egen frihet nå sina drömmar i samhället, oavsett arvsmassa.

 

Rasmus Orsén

statsvetare och medlem i Republikanska föreningen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.