2015-04-20 06:00

2015-04-20 09:11

Varför ett torg utan handel?

CENTRUM: Nytt förslag förbättrar inte

I de flesta städer och samhällen utgör torghandeln ett naturligt, trevligt och uppskattat inslag i gatubilden. I Karlskoga har den också funnits på samma plats i hundratals år. Visserligen är den nu inte lika stor som i en del andra städer men likväl finns den där ett par timmar och dagar i veckan. Men nu ska det enligt ett nytt torgförslag tydligen bli ändring på detta. Enligt detta förslag ska torghandeln förvisas till det trånga utrymmet intill Willys entré vid K-center/Kulan. Det området lutar dessutom och är omgärdat av trottoarer och parkeringsplatser. Det är väl tveksamt hur mycket det nya förslaget kan bidra till att göra Alfred Nobels torg till en mera attraktiv och naturlig mötesplats. Hoppas kommunstyrelsen tar sig en allvarlig funderare på det här dumma förslaget om torghandelsförflyttningen, i övrigt kan bara allt som görs på torget bara bli till det bättre, för något tråkigare torg får man leta efter de dagar det inte är torgdagar.

Torghandlande flanörer

I de flesta städer och samhällen utgör torghandeln ett naturligt, trevligt och uppskattat inslag i gatubilden. I Karlskoga har den också funnits på samma plats i hundratals år. Visserligen är den nu inte lika stor som i en del andra städer men likväl finns den där ett par timmar och dagar i veckan. Men nu ska det enligt ett nytt torgförslag tydligen bli ändring på detta. Enligt detta förslag ska torghandeln förvisas till det trånga utrymmet intill Willys entré vid K-center/Kulan. Det området lutar dessutom och är omgärdat av trottoarer och parkeringsplatser. Det är väl tveksamt hur mycket det nya förslaget kan bidra till att göra Alfred Nobels torg till en mera attraktiv och naturlig mötesplats. Hoppas kommunstyrelsen tar sig en allvarlig funderare på det här dumma förslaget om torghandelsförflyttningen, i övrigt kan bara allt som görs på torget bara bli till det bättre, för något tråkigare torg får man leta efter de dagar det inte är torgdagar.

Torghandlande flanörer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.