2015-04-14 06:00

2015-04-14 09:26

Eleverna den största resursen

LÄXFRITT: Förvånande påstående av Daniel Ekelund

Daniel Ekelund (som företräder Miljöpartiet de gröna i Karlskoga) påstår följande:

1. „I flera kommuner runt om i landet har det under de senaste åren införts läxfri undervisning för eleverna... och för att det visat sig ge bättre resultat för elever i alla åldrar.”

2. „Den absolut största resursen för elevers lärande är deras lärare.”

Mina kommentarer:

1. Detta är ett mycket förvånande resultat som jag tycker våra skolpolitiker och lärare bör kontrollera noga. Vilka kommuner har testat och lyckats med denna billiga undervisningsreform? Med vanligt sunt förnuft och erfarenhet av vårt eget barns skolgång samt samtal med lärare anser jag, tyvärr, att skoldagen ofta inte räcker till för att fullgöra läroplanen. Tja, det skulle i så fall vara med en idealklass. Alltså måste resten av arbetet utföras efter skoldagen... eller läroplanen krympas. Om något är för bra för att vara sant är det oftast inte sant...

2. Den absolut största resursen för elevers lärande är nog eleverna själva... eller hur?


"Realistisk förälder"

Daniel Ekelund (som företräder Miljöpartiet de gröna i Karlskoga) påstår följande:

1. „I flera kommuner runt om i landet har det under de senaste åren införts läxfri undervisning för eleverna... och för att det visat sig ge bättre resultat för elever i alla åldrar.”

2. „Den absolut största resursen för elevers lärande är deras lärare.”

Mina kommentarer:

1. Detta är ett mycket förvånande resultat som jag tycker våra skolpolitiker och lärare bör kontrollera noga. Vilka kommuner har testat och lyckats med denna billiga undervisningsreform? Med vanligt sunt förnuft och erfarenhet av vårt eget barns skolgång samt samtal med lärare anser jag, tyvärr, att skoldagen ofta inte räcker till för att fullgöra läroplanen. Tja, det skulle i så fall vara med en idealklass. Alltså måste resten av arbetet utföras efter skoldagen... eller läroplanen krympas. Om något är för bra för att vara sant är det oftast inte sant...

2. Den absolut största resursen för elevers lärande är nog eleverna själva... eller hur?


"Realistisk förälder"

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.