2015-04-14 06:00

2015-04-14 09:26

Alla ska få respekt

HANDIKAPP: Dold eller synlig funktionsnedsättning

Dagens medborgare i vårt samhälle består av olika människor av olika slag. En grupp av medborgarna är funktionedsatta av olika grad, funktionsnedsättningar som syns väl och tydligt och funktionsnedsättningar som inte syns alls. Inom gruppen med funktionsnedsatta finns gruppen med kallat dold funktionsnedsättning. Det finns många olika namn av diagnoser, som är klassade som för funktionsnedsättning.

Bemötandet av våra medborgare i samhället är en av de bästa och att bo och leva i Sverige med funktionsnedsättning är desamma. Meningen är att de människor som har någon slags funktionsnedsättning ska bli behandlade lika som andra friska medborgare, med respekt och förståelse. Det finns många som verkligen kämpar med sin funktionsnedsättning för att kunna klara av vardagslivet och för att få det att fungera som alla andra.

Förståelse - finns det verkligen bland alla människor och respekterar de sin nästa? Det kan handla om en släkting i familjen, arbetskamrat, bekant eller granne och så vidare.

Ordet respekt; Vill man bli respekterad som invid så bör man respektera den nästa och värdera alla lika.

Tänk - ni som har det alltför lätt i livet - jämfört med exempelvis en med funktions-nedsättning, och inte behöver kämpa dagligen för din rätt eller för att klara av din vardag. Det kan handla om smått och stort, något som dyker upp en vanlig dag. Medborgare med funktionsnedsättning har kanske inte fått någon funktionshinderdiagnos. Det är självklart att även de ska kunna klara av dagen helt och hålet utan hjälp från samhället.

Dolt eller synligt. Medborgare som har en synlig funktionsnedsättning, som kan ses, visar man respekt och trycker inte ner. Vem vet – olycka och sjukdom kan drabba vem som helst som kan bli funktionsnedsatt.

Man vill bli sedd som vilken medborgare som helst med juridiska rättigheter. Samhället har förväntningar på hur en individ skall bete sig och normer ska följas. Uppfyller man inte dem klassas man som annorlunda.

Man ska inte bara existera utan även ha möjlighet till jämlikhet i samhället oavsett vilken funktionsnedsättning man har. Som man, kvinna, person med funktions nedsättning eller vilken grupp vi nu än tillhör så är det att bli sedd med respekt som gäller.

Fina ord tar inte oss hela vägen. Det gäller att vi varje dag, i handling, visar vad vi står för. Vi måste tro på att våra perspektiv också kan göra skillnad i människosynen i samhället. Människors lika värde, mångfald, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som medborgare.

Lisa Lundqvist Heselius

Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T.

Dagens medborgare i vårt samhälle består av olika människor av olika slag. En grupp av medborgarna är funktionedsatta av olika grad, funktionsnedsättningar som syns väl och tydligt och funktionsnedsättningar som inte syns alls. Inom gruppen med funktionsnedsatta finns gruppen med kallat dold funktionsnedsättning. Det finns många olika namn av diagnoser, som är klassade som för funktionsnedsättning.

Bemötandet av våra medborgare i samhället är en av de bästa och att bo och leva i Sverige med funktionsnedsättning är desamma. Meningen är att de människor som har någon slags funktionsnedsättning ska bli behandlade lika som andra friska medborgare, med respekt och förståelse. Det finns många som verkligen kämpar med sin funktionsnedsättning för att kunna klara av vardagslivet och för att få det att fungera som alla andra.

Förståelse - finns det verkligen bland alla människor och respekterar de sin nästa? Det kan handla om en släkting i familjen, arbetskamrat, bekant eller granne och så vidare.

Ordet respekt; Vill man bli respekterad som invid så bör man respektera den nästa och värdera alla lika.

Tänk - ni som har det alltför lätt i livet - jämfört med exempelvis en med funktions-nedsättning, och inte behöver kämpa dagligen för din rätt eller för att klara av din vardag. Det kan handla om smått och stort, något som dyker upp en vanlig dag. Medborgare med funktionsnedsättning har kanske inte fått någon funktionshinderdiagnos. Det är självklart att även de ska kunna klara av dagen helt och hålet utan hjälp från samhället.

Dolt eller synligt. Medborgare som har en synlig funktionsnedsättning, som kan ses, visar man respekt och trycker inte ner. Vem vet – olycka och sjukdom kan drabba vem som helst som kan bli funktionsnedsatt.

Man vill bli sedd som vilken medborgare som helst med juridiska rättigheter. Samhället har förväntningar på hur en individ skall bete sig och normer ska följas. Uppfyller man inte dem klassas man som annorlunda.

Man ska inte bara existera utan även ha möjlighet till jämlikhet i samhället oavsett vilken funktionsnedsättning man har. Som man, kvinna, person med funktions nedsättning eller vilken grupp vi nu än tillhör så är det att bli sedd med respekt som gäller.

Fina ord tar inte oss hela vägen. Det gäller att vi varje dag, i handling, visar vad vi står för. Vi måste tro på att våra perspektiv också kan göra skillnad i människosynen i samhället. Människors lika värde, mångfald, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som medborgare.

Lisa Lundqvist Heselius

Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.