2015-04-10 06:00

2015-04-13 09:57

Vad väntar ni på?

UTBILDNING: Svar till Yvonne Nilsson och Mika Takamäki

Jag ställde i Kommunfullmäktige för drygt en månad sedan ett antal frågor i en interpellation till Yvonne Nilsson, ordförande i Barn och utbildningsnämnden. Frågorna gällde Socialdemokraternas vallöften till Karlskogaborna angående satsningar inom skolan i kommunen. Satsningar som man noga prissatt på ett vykort och lovade genomföra om man vann valet 14 september 2014.

Svaret jag fick gick i stort sett ut på att få löften nu tyvärr är genomförbara pga. att fel budget vann majoritet i riksdagen i höstas och att jag istället skulle fråga mina riksdagspolitiker om svar. Men hör och häpna! I Alliansens budget som ju var den som gick igenom finns det faktiskt satsningar som motsvarar (S) vallöften i skolan. I båda budgetförslagen satsas det på skolan vilket är glädjande. Man är alltså överens om att skolan måste förbättras. Läxhjälp för alla i skolan finns med i båda budgetförslagen och är bara ett exempel på likheter.

Jag frågade därför i debatten i Kommunfullmäktige vad man väntar på. Nu har det gått drygt 200 dagar sedan valet. Utbildningsminister Gustav Fridolin lovade om man vann valet att man skulle rädda skolan på 100 dagar... Frågan kvarstår, vad väntar ni på?


Anneli Bramvehl (M)

Jag ställde i Kommunfullmäktige för drygt en månad sedan ett antal frågor i en interpellation till Yvonne Nilsson, ordförande i Barn och utbildningsnämnden. Frågorna gällde Socialdemokraternas vallöften till Karlskogaborna angående satsningar inom skolan i kommunen. Satsningar som man noga prissatt på ett vykort och lovade genomföra om man vann valet 14 september 2014.

Svaret jag fick gick i stort sett ut på att få löften nu tyvärr är genomförbara pga. att fel budget vann majoritet i riksdagen i höstas och att jag istället skulle fråga mina riksdagspolitiker om svar. Men hör och häpna! I Alliansens budget som ju var den som gick igenom finns det faktiskt satsningar som motsvarar (S) vallöften i skolan. I båda budgetförslagen satsas det på skolan vilket är glädjande. Man är alltså överens om att skolan måste förbättras. Läxhjälp för alla i skolan finns med i båda budgetförslagen och är bara ett exempel på likheter.

Jag frågade därför i debatten i Kommunfullmäktige vad man väntar på. Nu har det gått drygt 200 dagar sedan valet. Utbildningsminister Gustav Fridolin lovade om man vann valet att man skulle rädda skolan på 100 dagar... Frågan kvarstår, vad väntar ni på?


Anneli Bramvehl (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.