2015-04-09 06:00

2015-04-09 07:55

Tankar om läxor

UTBILDNING: Det handlar om vilken sorts läxor vi ger

Med anledning av Daniel Eklunds insändare 7/4, känner jag att jag måste skriva ett inlägg nu angående läxor eller inte läxor i skolan. Efter att ha arbetat i skolan i många år, har jag svårt att förstå hur en läxfri undervisning skulle innebära ökade meritvärden. Meritvärdena har visserligen sjunkit men jag tror inte att det beror på att vissa barn får hjälp med sitt skolarbete medan andra inte kan få det.

Jag menar att hela debatten om läxor eller inte är helt skev och motsätter mig uppfattningen att det skulle vara dåliga lärare som gör att resultaten i PISA- undersökningen sjunker.

När jag läser debatten skrivs det att det inte är meningen att eleverna ska få läxor de behöver ha hjälp med hemma. Det håller jag med om. Läxorna skall vara ytterligare träning på det läraren gått igenom på lektionerna, inte att eleverna på egen hand ska försöka förstå det läraren inte har förklarat.

Det blir väldigt svårt lära sig tex glosor i ett språk om man inte tränar mer än under själva lektionen. Om läraren gått igenom glosorna kan eleven träna mer hemma –ingen förälder behöver hjälpa till, annat än genom att förhöra och till det behövs inga egna kunskaper. Likadant är det med matematik. Läraren går igenom hur talen ska räknas och eleven får som läxa att träna på samma sorts tal. Om eleven inte skulle klara något tal är jag övertygad om att läraren nästa dag med största glädje hjälper eleven. På den skola jag senast har arbetat erbjöds dessutom gratis läxhjälp varje vecka förutom att många lärare på sina ”håltimmar,”eller efter den schemalagda dagens slut, erbjöd sina elever att komma för att få extra hjälp.

Jag anser att det inte är en fråga om läxor eller inte utan VILKEN SORTS läxor skolan ger. Om eleverna fick rätt sorts läxor och gjorde dem antingen i skolan eller hemma är jag övertygad om att meritvärdena skulle bli högre. Det är inte bara läraren som ska göra sitt jobb (och vi har verkligen bra lärare som inget högre önskar än ett deras elever ska lyckas). Eleverna behöver också ta ett eget ansvar för sitt lärande och ta vara på den hjälp som erbjuds - gratis. Om de inte har föräldrar som har förmågan att uppmuntra dem till detta hjälper skolan säkert gärna till.

Slutligen, en del av dem som förespråkar en läxfri skola hävdar att ”alla andra”gör sitt arbete på jobbet och är lediga resten av dagen och att eleverna också har rätt till det. Det är inte sant. Det finns yrkesgrupper där man behöver använda sin tid utanför den lagstadgade för att göra ett bra jobb, bland annat läraryrket. Tack för ordet.

TKCA

Med anledning av Daniel Eklunds insändare 7/4, känner jag att jag måste skriva ett inlägg nu angående läxor eller inte läxor i skolan. Efter att ha arbetat i skolan i många år, har jag svårt att förstå hur en läxfri undervisning skulle innebära ökade meritvärden. Meritvärdena har visserligen sjunkit men jag tror inte att det beror på att vissa barn får hjälp med sitt skolarbete medan andra inte kan få det.

Jag menar att hela debatten om läxor eller inte är helt skev och motsätter mig uppfattningen att det skulle vara dåliga lärare som gör att resultaten i PISA- undersökningen sjunker.

När jag läser debatten skrivs det att det inte är meningen att eleverna ska få läxor de behöver ha hjälp med hemma. Det håller jag med om. Läxorna skall vara ytterligare träning på det läraren gått igenom på lektionerna, inte att eleverna på egen hand ska försöka förstå det läraren inte har förklarat.

Det blir väldigt svårt lära sig tex glosor i ett språk om man inte tränar mer än under själva lektionen. Om läraren gått igenom glosorna kan eleven träna mer hemma –ingen förälder behöver hjälpa till, annat än genom att förhöra och till det behövs inga egna kunskaper. Likadant är det med matematik. Läraren går igenom hur talen ska räknas och eleven får som läxa att träna på samma sorts tal. Om eleven inte skulle klara något tal är jag övertygad om att läraren nästa dag med största glädje hjälper eleven. På den skola jag senast har arbetat erbjöds dessutom gratis läxhjälp varje vecka förutom att många lärare på sina ”håltimmar,”eller efter den schemalagda dagens slut, erbjöd sina elever att komma för att få extra hjälp.

Jag anser att det inte är en fråga om läxor eller inte utan VILKEN SORTS läxor skolan ger. Om eleverna fick rätt sorts läxor och gjorde dem antingen i skolan eller hemma är jag övertygad om att meritvärdena skulle bli högre. Det är inte bara läraren som ska göra sitt jobb (och vi har verkligen bra lärare som inget högre önskar än ett deras elever ska lyckas). Eleverna behöver också ta ett eget ansvar för sitt lärande och ta vara på den hjälp som erbjuds - gratis. Om de inte har föräldrar som har förmågan att uppmuntra dem till detta hjälper skolan säkert gärna till.

Slutligen, en del av dem som förespråkar en läxfri skola hävdar att ”alla andra”gör sitt arbete på jobbet och är lediga resten av dagen och att eleverna också har rätt till det. Det är inte sant. Det finns yrkesgrupper där man behöver använda sin tid utanför den lagstadgade för att göra ett bra jobb, bland annat läraryrket. Tack för ordet.

TKCA

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.