2015-03-27 06:00

2015-03-27 09:00

Ser fram emot att alla får hjälp

UTBILDNING: Till Yvonne Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Du svarade på kommunfullmäktige 24 mars att Karlskoga kommun har sökt bidrag för läxhjälp och citat ”Vi socialdemokrater ser hellre att alla elever ska få läxhjälp i stället för enskilda":

När bidraget kommit oss till handa ser vi fram emot att få uppleva när alla elever får ta del av läxhjälpen. Något som tyvärr inte är fallet idag.

 

Anneli Brahmvel

Ulla Averås

Linda Brunzell

När bidraget kommit oss till handa ser vi fram emot att få uppleva när alla elever får ta del av läxhjälpen. Något som tyvärr inte är fallet idag.

 

Anneli Brahmvel

Ulla Averås

Linda Brunzell

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.