2015-03-27 06:00

2015-03-27 09:01

Medveten satsning

UTBILDNING: Svar på insändare angående Ipads i skolan

Under senaste veckan har det publicerats flera insändare om satsningen på digitala lärverktyg som ska göras i Karlskogas skolor.

Att elever från förskoleklass till årskurs 6 ska få personliga digitala lärverktyg är ett politiskt beslut. Det är en mycket positiv satsning som vi hoppas ska hjälpa eleverna i Karlskogas skolor att nå goda studieresultat. Satsningen kostar mycket pengar och självklart vore det bästa att även våra högstadieelever får låna en egen lärplatta. I dagsläget har vi inte möjlighet att genomföra det men vår målsättning är att alla elever på sikt ska ha tillgång till ett eget digitalt lärverktyg.

Upphandlingen och det praktiska runt införandet har tagit längre tid än beräknat vilket inte gjort det möjligt att dela ut lärplattor under detta läsår utan satsningen börjar läsåret 15/16. Detta har gjort att tidigare planering inte håller och att årets sexor tyvärr inte kommer att få några lärplattor under sin mellanstadietid. De som börjar i sexan till hösten tar med sig sin platta när de börjar högstadiet och behöver alltså inte lämna ifrån sig den.

Satsningen på de lägre åldrarna är medveten för att få ett långsiktigt genomslag under hela skoltiden. Förskolebarnen kommer inte att få egna plattor utan varje avdelning får en förstärkning med ett antal enheter som personalen ansvarar för. I förskoleklass till årskurs tre kommer eleverna, som det är tänkt, enbart att använda plattorna i skolan medan årskurs fyra till sex får en egen platta de kan ta med hem och använda även utanför skoltid. För att kompensera eleverna på högstadiet ser vi över vad vi redan idag har för befintliga datorer och lärplattor på låg- och mellanstadiet och om dessa kan komma att användas till högstadiet.

Man bör uppmärksamma att detta projekt är en engångssatsning under 2015 och att det idag inte finns något beslut på att fler plattor ska köpas in till kommande elever. Självklart hoppas vi att projektet får en fortsättning.

Att välja utrustning är en fråga om pris och kvalitet och många har åsikter om vad som är bäst. Vi valde Ipad mini för att de är lätta att använda och redan bekanta för de flesta elever. De är dessutom tåliga och behöver inte laddas efter några timmars användning. En iPad mini är mycket smidig att bära med sig och tar inte alltför stor plats på bordet. Det finns dessutom en mängd appar avsedda för skolbruk till iPad. Angående Googles alternativ Chromebook finns det bara en kommun i Sverige som är godkänd av Datainspektionen med avseende på personuppgiftslagen för att använda Google Apps for Education som för övrigt fungerar bra även för Ipad.

 

Per Blom

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Karlskoga kommun

Att elever från förskoleklass till årskurs 6 ska få personliga digitala lärverktyg är ett politiskt beslut. Det är en mycket positiv satsning som vi hoppas ska hjälpa eleverna i Karlskogas skolor att nå goda studieresultat. Satsningen kostar mycket pengar och självklart vore det bästa att även våra högstadieelever får låna en egen lärplatta. I dagsläget har vi inte möjlighet att genomföra det men vår målsättning är att alla elever på sikt ska ha tillgång till ett eget digitalt lärverktyg.

Upphandlingen och det praktiska runt införandet har tagit längre tid än beräknat vilket inte gjort det möjligt att dela ut lärplattor under detta läsår utan satsningen börjar läsåret 15/16. Detta har gjort att tidigare planering inte håller och att årets sexor tyvärr inte kommer att få några lärplattor under sin mellanstadietid. De som börjar i sexan till hösten tar med sig sin platta när de börjar högstadiet och behöver alltså inte lämna ifrån sig den.

Satsningen på de lägre åldrarna är medveten för att få ett långsiktigt genomslag under hela skoltiden. Förskolebarnen kommer inte att få egna plattor utan varje avdelning får en förstärkning med ett antal enheter som personalen ansvarar för. I förskoleklass till årskurs tre kommer eleverna, som det är tänkt, enbart att använda plattorna i skolan medan årskurs fyra till sex får en egen platta de kan ta med hem och använda även utanför skoltid. För att kompensera eleverna på högstadiet ser vi över vad vi redan idag har för befintliga datorer och lärplattor på låg- och mellanstadiet och om dessa kan komma att användas till högstadiet.

Man bör uppmärksamma att detta projekt är en engångssatsning under 2015 och att det idag inte finns något beslut på att fler plattor ska köpas in till kommande elever. Självklart hoppas vi att projektet får en fortsättning.

Att välja utrustning är en fråga om pris och kvalitet och många har åsikter om vad som är bäst. Vi valde Ipad mini för att de är lätta att använda och redan bekanta för de flesta elever. De är dessutom tåliga och behöver inte laddas efter några timmars användning. En iPad mini är mycket smidig att bära med sig och tar inte alltför stor plats på bordet. Det finns dessutom en mängd appar avsedda för skolbruk till iPad. Angående Googles alternativ Chromebook finns det bara en kommun i Sverige som är godkänd av Datainspektionen med avseende på personuppgiftslagen för att använda Google Apps for Education som för övrigt fungerar bra även för Ipad.

 

Per Blom

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Karlskoga kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.