2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Räcker en avlägsen camping?

SANDVIKSBADET: Se möjligheter i stället för kostnader och problem.

Sandviksbadet

Karlskoga har länge haft förmånen att ha en vackert belägen campingplats i anslutning till E18 i Sandviken. Tyvärr har den av olika anledningar legat i träda några år. Men nu vill en KD-politiker glädjande nog få till stånd en ändring för en upprustning av anläggningen så att platsen återigen kan bli en levande och för Karlskoga en attraktiv tillgång.. Visserligen ska man nu också utreda förslaget, men samtidigt säger Björk Kjellgren i Kultur och föreningsnämnden att det kanske räcker med campingen i Lunedet. Ja, men hallå vad är det för ambitionsnivå man har för att marknadsföra Karlskoga år 2015? Ska campare och husvagnsfolk längs E18 verkligen försöka hitta den avlägsna campingplatsen som dessutom ofta är fullbelagd av lokala husvagnsägare. Samma inställning tycks man också tyvärr ha när det gäller småbåtshamnen. Ja, en ny sådan ska anläggas vid Boforsudden som är så avlägset bort från allfarvägar som det går att komma. Nej, försök att tänka om och se möjligheter i stället för kostnader och problem.

Karlskogaoptimister som ser möjligheter

Karlskoga har länge haft förmånen att ha en vackert belägen campingplats i anslutning till E18 i Sandviken. Tyvärr har den av olika anledningar legat i träda några år. Men nu vill en KD-politiker glädjande nog få till stånd en ändring för en upprustning av anläggningen så att platsen återigen kan bli en levande och för Karlskoga en attraktiv tillgång.. Visserligen ska man nu också utreda förslaget, men samtidigt säger Björk Kjellgren i Kultur och föreningsnämnden att det kanske räcker med campingen i Lunedet. Ja, men hallå vad är det för ambitionsnivå man har för att marknadsföra Karlskoga år 2015? Ska campare och husvagnsfolk längs E18 verkligen försöka hitta den avlägsna campingplatsen som dessutom ofta är fullbelagd av lokala husvagnsägare. Samma inställning tycks man också tyvärr ha när det gäller småbåtshamnen. Ja, en ny sådan ska anläggas vid Boforsudden som är så avlägset bort från allfarvägar som det går att komma. Nej, försök att tänka om och se möjligheter i stället för kostnader och problem.

Karlskogaoptimister som ser möjligheter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.