2015-03-02 06:00

2015-03-02 06:00

Varför lyssnar de inte?

RÄVÅSSKOLAN: Majoriteten vill inte beakta barnkonventionen

Valet är över och det har nu gått fem månader sedan alla partier i sin iver kampanjade, mötte väljare, visade intresse och var ute för att lyssna. Lyssna till vad som är viktigt för medborgarna.

Så var det då. För en lyssnande politiker framstår som ett föredöme. Så är det inte nu. Inte bland den styrande majoriteten av socialdemokrater, folkpartister och vänsterpartister i Karlskoga.

De vill absolut inte lyssna till medborgarna, brukarna eller kunderna som vi brukar säga. De röstade samtliga nej till Alliansens förslag att genomföra en medborgardialog om Rävåsskolans framtid. En dialog som vi anser är nödvändig efter det att utredningen är klar och inför ett beslut i kommunfullmäktige. En dialog för att försöka förstå vilka värden som föräldrar och elever eftersträvar. Kanske är det trots allt något som vi inte vet.

Men den stora frågan är varför vill man inte lyssna till föräldrarna som har sina barn på Rävåsskolan? Vad är det som är så ångestladdat för majoritetens politiker att de inte vågar lyssna till dem?

Och varför vill man inte lyssna in barnens åsikter? Barnkonventionen ger dem rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som berör dem i förhållande till deras ålder och mognad. Barnen har också kloka synpunkter på vad som är bra eller inte bra på skolan.

Inte ens personalen är intressant att lyssna till. I den samverkan som genomfördes med den fackliga organisationen inför kommunstyrelsens beslut förhandlades ingen nedläggning. Då var det enbart en reviderad lokalutredning som kommunledningen samverkade om. Inte nedläggning av Rävåsskolan.

Samtliga socialdemokrater, folkpartister och vänsterpartister i kommunfullmäktige motsatte sig yrkandet att vi ska ta hänsyn till barnkonventionen och att vi ska genomföra en medborgardidalog när utredningen är klar. Majoriteten vill inte beakta barnkonventionen och inte utveckla medborgardemokratin. Så är det.

Vi i alliansen vill lyssna in allas synpunkter på för och nackdelar inför kommande beslut. Det är inte farligt att lyssna till vad medborgarna tycker i de frågor som berör dem mest. Det är inte heller förbjudet för Alliansen att genomföra sådana dialoger själva.

Pia Renman

moderaterna

Så var det då. För en lyssnande politiker framstår som ett föredöme. Så är det inte nu. Inte bland den styrande majoriteten av socialdemokrater, folkpartister och vänsterpartister i Karlskoga.

De vill absolut inte lyssna till medborgarna, brukarna eller kunderna som vi brukar säga. De röstade samtliga nej till Alliansens förslag att genomföra en medborgardialog om Rävåsskolans framtid. En dialog som vi anser är nödvändig efter det att utredningen är klar och inför ett beslut i kommunfullmäktige. En dialog för att försöka förstå vilka värden som föräldrar och elever eftersträvar. Kanske är det trots allt något som vi inte vet.

Men den stora frågan är varför vill man inte lyssna till föräldrarna som har sina barn på Rävåsskolan? Vad är det som är så ångestladdat för majoritetens politiker att de inte vågar lyssna till dem?

Och varför vill man inte lyssna in barnens åsikter? Barnkonventionen ger dem rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som berör dem i förhållande till deras ålder och mognad. Barnen har också kloka synpunkter på vad som är bra eller inte bra på skolan.

Inte ens personalen är intressant att lyssna till. I den samverkan som genomfördes med den fackliga organisationen inför kommunstyrelsens beslut förhandlades ingen nedläggning. Då var det enbart en reviderad lokalutredning som kommunledningen samverkade om. Inte nedläggning av Rävåsskolan.

Samtliga socialdemokrater, folkpartister och vänsterpartister i kommunfullmäktige motsatte sig yrkandet att vi ska ta hänsyn till barnkonventionen och att vi ska genomföra en medborgardidalog när utredningen är klar. Majoriteten vill inte beakta barnkonventionen och inte utveckla medborgardemokratin. Så är det.

Vi i alliansen vill lyssna in allas synpunkter på för och nackdelar inför kommande beslut. Det är inte farligt att lyssna till vad medborgarna tycker i de frågor som berör dem mest. Det är inte heller förbjudet för Alliansen att genomföra sådana dialoger själva.

Pia Renman

moderaterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.