2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Mot ett vackrare Karlskoga

OFFENTLIG MILJÖ.: Ut och inspireras!

Utsmyckning

Minns ni kampanjen ”Vackrare Karlskoga” ? Jag tror det var för 4 år sedan, men det borde väl alltid ha varit naturligt att sträva efter ett vackrare Karlskoga.

Vilka strävar på idag? Stockholm har ett skönhetsråd sedan 1919 (10-15 pers) men mindre städer som Karlskoga har naturligtvis inte samma resurser. Men Karlskoga har faktiskt en styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar för att göra staden vackrare och trivsammare. Sammanlagt är de 7 personer (2013), samtliga kommunanställda! I Stockholms skönhetsråd är 60% av ledamöterna utsedda av olika akademier, 30% är politiker.

I Karlskoga har enligt uppgift de båda grupperna främst arbetat med offentlig utsmyckning t ex Möckelngymnasiet, Nya Brandstationen och med en skötselplan för offentlig konst. Det planerade Centrumstråket har säkerligen varit på tapeten och det är synd att den del av Centrumstråket som går genom Katrinedalsparken ser så förfärlig ut och att det inte kunnat stoppas!

Tills vidare får vi i de centrala delarna glädjas åt de konstnärliga elskåpen, 24 st. Vilken kreativitet! Billigt blev det och fort gick det, hur var det möjligt?

Jo kommunen var bara inblandad indirekt. Idégivare och projektledare var snabba, bildeleverna på Kulturskolan målade och Karlskoga o Miljö betalade.

Ut och inspireras!

Bengt Davidson

Minns ni kampanjen ”Vackrare Karlskoga” ? Jag tror det var för 4 år sedan, men det borde väl alltid ha varit naturligt att sträva efter ett vackrare Karlskoga.

Vilka strävar på idag? Stockholm har ett skönhetsråd sedan 1919 (10-15 pers) men mindre städer som Karlskoga har naturligtvis inte samma resurser. Men Karlskoga har faktiskt en styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar för att göra staden vackrare och trivsammare. Sammanlagt är de 7 personer (2013), samtliga kommunanställda! I Stockholms skönhetsråd är 60% av ledamöterna utsedda av olika akademier, 30% är politiker.

I Karlskoga har enligt uppgift de båda grupperna främst arbetat med offentlig utsmyckning t ex Möckelngymnasiet, Nya Brandstationen och med en skötselplan för offentlig konst. Det planerade Centrumstråket har säkerligen varit på tapeten och det är synd att den del av Centrumstråket som går genom Katrinedalsparken ser så förfärlig ut och att det inte kunnat stoppas!

Tills vidare får vi i de centrala delarna glädjas åt de konstnärliga elskåpen, 24 st. Vilken kreativitet! Billigt blev det och fort gick det, hur var det möjligt?

Jo kommunen var bara inblandad indirekt. Idégivare och projektledare var snabba, bildeleverna på Kulturskolan målade och Karlskoga o Miljö betalade.

Ut och inspireras!

Bengt Davidson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.