2015-02-24 06:00

2015-02-24 06:00

Nedläggning vore en katastrof

UTBILDNING: Rädda Rävåsskolan

Rävåsskolan

Glädjande att stadens politiker äntligen tagit förnuftet till fånga och aviserat fortsatt utredning om Rävåsskolans framtid.

Nu gäller det att fatta rätt beslut!

Nedläggning av stadens äldsta skola vore något av en katastrof!

Jag skall här inte gå in på sakskäl, sådana är fullgott presenterade i tidigare insändare, bland annat från kommittén för skolans bevarande (heter den så?), och från Per och Lisa Rehnberg med flera.

Ett par påpekanden förtjänar dock att särskilt tryckas på:

1) Kulturskäl.

2) En fråga: Finns det någon skola i kommunen, länet eller regionen, som har bättre utemiljö för det uppväxande släktet? Jag tvivlar.

Tore Gadde,

Glädjande att stadens politiker äntligen tagit förnuftet till fånga och aviserat fortsatt utredning om Rävåsskolans framtid.

Nu gäller det att fatta rätt beslut!

Nedläggning av stadens äldsta skola vore något av en katastrof!

Jag skall här inte gå in på sakskäl, sådana är fullgott presenterade i tidigare insändare, bland annat från kommittén för skolans bevarande (heter den så?), och från Per och Lisa Rehnberg med flera.

Ett par påpekanden förtjänar dock att särskilt tryckas på:

1) Kulturskäl.

2) En fråga: Finns det någon skola i kommunen, länet eller regionen, som har bättre utemiljö för det uppväxande släktet? Jag tvivlar.

Tore Gadde,

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.