2015-02-24 06:00

2015-02-24 06:00

Jobben kan flytta

Svar till Eva Lena Jansson (S)

Det är skrämmande att se den okunskap om företagens villkor som Eva-Lena Jansson (S) ger uttryck för med anledning av intervjun med Transcom och Almega. Företagens verksamhet, precis som kommunernas, måste finansieras av intäkter. i företagens fall så arbetar man på en konkurrensutsatt marknad medan kommunerna finansieras av skattemedel. för företagen har därmed de minskade kostnader som reduktionen av sociala avgifter inneburit en möjlighet att konkurrera om fler uppdrag samtidigt som det gett en möjlighet att satsa på utbildning av de unga, ofta oerfarna, medarbetarna. Företagen gör det som skolan inte klarar av nämligen att se till att ungdomarna blir anställningsbara för kommande jobb eller motiverade att fortsätta att utbilda sig.

Jämförelsen Eva- Lena Jansson (S) gör med att hon började äta hamburgare redan på 80 talet och att det då liksom nu fanns ungdomar som arbetade på McDonalds är inte bara löjlig utan den visar även på en okunskap om det faktum att det är skillnad på att äta, vilket alla människor behöver även i Sverige, och den bransch jag talade om callcenter som sysslar med telefonsupport inom IT och telecom och har ett behov som lika gärna kan mättas från Budapest eller andra platser utanför Karlskoga och Sverige. Jag äter hamburgare varje vecka och besöker gärna McDonalds men lyft blicken Eva-Lena Jansson och inse att unga människor kan mer än att laga hamburgare.

Självklart säger vi inte upp medarbetare bara för att de fyller 26 år. Men vi fyller, om verksamheten så medger, på med nya unga medarbetare. Reduktionen har inneburit att de lägre kostnaderna för 6 unga medarbetare motsvarat kostnaden för en till. Det har möjliggjort fler anställningar.

Det är intressant att se att de farhågor om ökad ungdomsarbetslöshet som Konjunkturinstitutet framförde i samband med att socialdemokraterna la fram sitt förslag om ett borttagande inte får Eva-Lena Jansson att bli orolig för hur det kommer att gå för alla ungdomar i hennes valkrets. Jobben kan flytta, i många fall inte bara i från Karlskoga eller Värmland utan från Sverige. Callcenterföretagen är en bransch där vi hör oroliga företagare och som överväger var verksamheten ska bedrivas.

Tänk om, tänk nytt, tänk rätt, Eva-Lena Jansson!

Anders Lenhoff

Regionchef Almega Mitt

Det är skrämmande att se den okunskap om företagens villkor som Eva-Lena Jansson (S) ger uttryck för med anledning av intervjun med Transcom och Almega. Företagens verksamhet, precis som kommunernas, måste finansieras av intäkter. i företagens fall så arbetar man på en konkurrensutsatt marknad medan kommunerna finansieras av skattemedel. för företagen har därmed de minskade kostnader som reduktionen av sociala avgifter inneburit en möjlighet att konkurrera om fler uppdrag samtidigt som det gett en möjlighet att satsa på utbildning av de unga, ofta oerfarna, medarbetarna. Företagen gör det som skolan inte klarar av nämligen att se till att ungdomarna blir anställningsbara för kommande jobb eller motiverade att fortsätta att utbilda sig.

Jämförelsen Eva- Lena Jansson (S) gör med att hon började äta hamburgare redan på 80 talet och att det då liksom nu fanns ungdomar som arbetade på McDonalds är inte bara löjlig utan den visar även på en okunskap om det faktum att det är skillnad på att äta, vilket alla människor behöver även i Sverige, och den bransch jag talade om callcenter som sysslar med telefonsupport inom IT och telecom och har ett behov som lika gärna kan mättas från Budapest eller andra platser utanför Karlskoga och Sverige. Jag äter hamburgare varje vecka och besöker gärna McDonalds men lyft blicken Eva-Lena Jansson och inse att unga människor kan mer än att laga hamburgare.

Självklart säger vi inte upp medarbetare bara för att de fyller 26 år. Men vi fyller, om verksamheten så medger, på med nya unga medarbetare. Reduktionen har inneburit att de lägre kostnaderna för 6 unga medarbetare motsvarat kostnaden för en till. Det har möjliggjort fler anställningar.

Det är intressant att se att de farhågor om ökad ungdomsarbetslöshet som Konjunkturinstitutet framförde i samband med att socialdemokraterna la fram sitt förslag om ett borttagande inte får Eva-Lena Jansson att bli orolig för hur det kommer att gå för alla ungdomar i hennes valkrets. Jobben kan flytta, i många fall inte bara i från Karlskoga eller Värmland utan från Sverige. Callcenterföretagen är en bransch där vi hör oroliga företagare och som överväger var verksamheten ska bedrivas.

Tänk om, tänk nytt, tänk rätt, Eva-Lena Jansson!

Anders Lenhoff

Regionchef Almega Mitt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.