2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Ett långsiktigt beslut

RÄVÅSSKOLAN: Ser fram emot en förutsättningslös utredning

Det slutgiltiga beslutet om hur skolgången i centrum ska organiseras kommer att påverka generationer av skolbarn eftersom en nedläggning av Rävåsskolan är oåterkallelig. Vi är övertygade om att alla partier kan enas om vikten av en bra skola och vi är därför glada att den politiska majoriteten varit lyhörd istället för att låta politisk prestige hindra vidare utredning om Rävåsskolans framtid.

Ett beslut med så långsiktiga effekter bör inte fattas enbart baserat på kortsiktiga ekonomiska ramar. Istället är vår förhoppning att utredningens direktiv ger möjlighet att gå från en lokalutredning till en skolutredning där elevernas lärande, lärarnas arbetsmiljö, utemiljö, social samhörighet, integration, flexibilitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet tas i beaktande. Vi föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp där politiker, tjänstemän, pedagoger och föräldrar är representerade för att säkerställa att de viktigaste aspekterna övervägs.

Vi förstår att skolsituationen på Rävåsskolan idag till vissa delar är besvärlig, och att all personal gör ett jättejobb för att få verksamheten att fungera. Samtidigt ser vi stor potential i Rävåsskolan som med en upprustning skulle kunna vara en fantastisk skola som kan bidra till att behålla och locka invånare till Karlskoga. Flera av oss i föräldragruppen är inflyttade och har aktivt valt Karlskoga som hemort, vi kan intyga hur viktig skolan är för var man som förälder med barn i skolåldern väljer att bosätta sig.

Vi ser fram emot en förutsättningslös utredning kring skolalternativen i centrum!

Föräldragruppen Rusta Rävåsskolan för Framtiden

Det slutgiltiga beslutet om hur skolgången i centrum ska organiseras kommer att påverka generationer av skolbarn eftersom en nedläggning av Rävåsskolan är oåterkallelig. Vi är övertygade om att alla partier kan enas om vikten av en bra skola och vi är därför glada att den politiska majoriteten varit lyhörd istället för att låta politisk prestige hindra vidare utredning om Rävåsskolans framtid.

Ett beslut med så långsiktiga effekter bör inte fattas enbart baserat på kortsiktiga ekonomiska ramar. Istället är vår förhoppning att utredningens direktiv ger möjlighet att gå från en lokalutredning till en skolutredning där elevernas lärande, lärarnas arbetsmiljö, utemiljö, social samhörighet, integration, flexibilitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet tas i beaktande. Vi föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp där politiker, tjänstemän, pedagoger och föräldrar är representerade för att säkerställa att de viktigaste aspekterna övervägs.

Vi förstår att skolsituationen på Rävåsskolan idag till vissa delar är besvärlig, och att all personal gör ett jättejobb för att få verksamheten att fungera. Samtidigt ser vi stor potential i Rävåsskolan som med en upprustning skulle kunna vara en fantastisk skola som kan bidra till att behålla och locka invånare till Karlskoga. Flera av oss i föräldragruppen är inflyttade och har aktivt valt Karlskoga som hemort, vi kan intyga hur viktig skolan är för var man som förälder med barn i skolåldern väljer att bosätta sig.

Vi ser fram emot en förutsättningslös utredning kring skolalternativen i centrum!

Föräldragruppen Rusta Rävåsskolan för Framtiden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.