2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

Ska vara till för alla

39:AN: Svar direkt:

39:an

Just nu pågår ett renoveringsarbete i kyrkans lokaler på Kungsvägen 39. Det kommer att innebära en del tillfälliga förändringar under en period, det ber vi om överseende med.Andra förändringar i våra lokaler kommer att bli permanenta med syfte att skapa förutsättningar för fler användningsområden än tidigare.

När det gäller församlingens loppisverksamhet så fyller den flera funktioner.Dels är det en allmän mötesplats och social verksamhet, Dels är det en möjlighet till sysselsättning för församlingsbor som haft ett långt utanförskap, och sist men inte minst går intäkterna till olika insatser för medmänniskor i vår närhet.

Vårt mål är att 39:an ska vara till för alla församlingsbor och du är alltid välkommen att vända dig direkt till oss med frågor eller synpunkter.

Mvh/

Kenneth Birath

enhetschef för kyrkan i samhället och verksamhetsansvarig för 39:an.

Jonatan Edlund

fastighetschef och ansvarig för ombyggnations- och renoveringsarbeten.

Just nu pågår ett renoveringsarbete i kyrkans lokaler på Kungsvägen 39. Det kommer att innebära en del tillfälliga förändringar under en period, det ber vi om överseende med.Andra förändringar i våra lokaler kommer att bli permanenta med syfte att skapa förutsättningar för fler användningsområden än tidigare.

När det gäller församlingens loppisverksamhet så fyller den flera funktioner.Dels är det en allmän mötesplats och social verksamhet, Dels är det en möjlighet till sysselsättning för församlingsbor som haft ett långt utanförskap, och sist men inte minst går intäkterna till olika insatser för medmänniskor i vår närhet.

Vårt mål är att 39:an ska vara till för alla församlingsbor och du är alltid välkommen att vända dig direkt till oss med frågor eller synpunkter.

Mvh/

Kenneth Birath

enhetschef för kyrkan i samhället och verksamhetsansvarig för 39:an.

Jonatan Edlund

fastighetschef och ansvarig för ombyggnations- och renoveringsarbeten.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.