2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

Gör kommunen attraktiv

Rävåsskolan

Vision 2020 ska göra Karlskoga till en attraktiv kommun att bo i. Att lägga ner Rävåsskolan och skapa en enda stor skola för 6-16-åringar rimmar illa med den visionen. De senaste årens mätningar visar på en fortsatt positiv ökning av antalet invånare i Karlskoga. Det är bevisat att två viktiga faktorer som gör en kommun attraktiv, förutom jobb, är boende och skolor. Rävåsskolan med sitt unika och centrala läge och småskalighet, mitt i ett naturreservat, är bevisligen en av dessa faktorer. Jag hoppas ni tar hänsyn till det i era kostnadsberäkningar och lokalutredningar.

/Lena Jacobs

Vision 2020 ska göra Karlskoga till en attraktiv kommun att bo i. Att lägga ner Rävåsskolan och skapa en enda stor skola för 6-16-åringar rimmar illa med den visionen. De senaste årens mätningar visar på en fortsatt positiv ökning av antalet invånare i Karlskoga. Det är bevisat att två viktiga faktorer som gör en kommun attraktiv, förutom jobb, är boende och skolor. Rävåsskolan med sitt unika och centrala läge och småskalighet, mitt i ett naturreservat, är bevisligen en av dessa faktorer. Jag hoppas ni tar hänsyn till det i era kostnadsberäkningar och lokalutredningar.

/Lena Jacobs

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.