2015-02-20 06:00

2015-02-20 06:00

Att vara eller icke vara?

UTBILDNING: Hoppas att utredningen vill behålla Rävåsskolan

Rävåsskolans vara eller icke vara? det är frågan.

Denna vackra skola har vi haft här i Karlskoga över 100 år med 100-års jubileum 2013.

Den ligger mycket vackert på Rävåskullen i ett lugnt, centralt läge av staden med en underbar utemiljö för barn att vistas i.

Hur har nu detta handlagts?

1.Kommunstyrelsens ledningskontor (tjänstemän, inte politiker) har skrivit ett förslag i en reviderad lokalutredningsskrivelse den 15 januari 2015 där de har kommit fram till att 10 miljoner bör investeras för att renovera Rävåsskolan för fortsatt verksamhet.

2.Kommunstyrelsens ledningskontor föreslog därför oss politiker den 3 februari 2015 att kommunstyrelsen skulle godkänna ytterligare tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden på 10 miljoner kronor för renovering av Rävåsskolan.

3.Vid sittande möte la majoriteten, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet en ändring av beslutsförslaget från tjänstemännen. Deras förslag var att avveckla Rävåsskolan samt göra de förändringar som behövs på Bregårdsskolan för att flytta barnen på Rävåsskolan, c.a 200 st, dit. För detta avsätts 10 miljoner kronor.

OBS! Detta skulle göras utan någon som helst konsekvensanalys. Mycket märkligt.

4.Vi i alliansen, M, KD, C yrkade på att en fördjupad utredning skall görs i nära samråd med berörda nämnder, exempelvis Samhällsbyggnadsnämnden/ Barn och utbildningsnämnden. Utredningen skall omfatta sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Denna utredning skall förstås göras innan slutligt beslut tas i denna fråga.

5.Eftersom majoriteten S, Fp, V inte ville att det skulle göras någon konsekvensanalys så beslutades det om att Rävåsskolan skall läggas ner.

6.Majoriteten, S, Fp, V backar. Vid ett möte den 17 februari har majoriteten ändrat åsikt. De ändrar sitt förslag från kommunstyrelsen den 3 februari och vill nu att det skall göras en grundlig konsekvensanalys som tar ställning till kostnader, sociala- och miljömässiga aspekter när det gäller Rävåsskolans fortsatta liv. Alltså i stort sett samma förslag som alliansen har sagt vid tidigare yrkande.

7.Ärendet går vidare till Kommunfullmäktige tisdagen den 24 februari för ett slutligt beslut.

Det är både sorgligt och fantastiskt att de styrande i Karlskoga ändrar sig och går på alliansens förslag. Fantastiskt så till vida att de ändå lyssnat till opinionen samt den massiva debatt och motstånd som uppstått på grund av deras tidigare förslag.

Sorgligt att de inte från början har förstått att det måste till en ordentlig konsekvensanalys när det gäller denna skola.

Vi Kristdemokrater är glada att det går att påverka den sittande regeringen i Karlskoga tack vare alliansens yrkande, med utredning om sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Vi är också glada att den breda folkopinion med många medborgarröster som vill bevara Rävåsskolan också har bidragit till deras ändrade syn.

Vad finns det då för fördelar att ha kvar Rävåsskolan?

·Skolgården är en pärla, svårt att få tag på något liknande.

·Rävåsskolan har egen gymnastiksal. Ska ytterligare 200 barn över till Bregårdsskolan så måste man dela på samma gymnastiksal.

·Skolbespisningen, lugn miljö för barnen att få äta sin mat.

·Att koncentrera flertalet centralt boende barn till en skola medverkar till en ännu mer problematisk trafiksituation.

·Om ett barn blir illa behandlat så finns det få andra skolor att flytta mobbaren/offret till.

·Naturområdet, utemiljön är fantastisk på Rävåsskolan.

·Sist men inte minst. Det står i vision 2020 att vi vill bli en framgångsrik kommun där fler människor vill bo och där fler företag vill etablera sig och expandera. Vi kristdemokrater anser att det är attraktivt för Karlskoga att ha mer än en central jättestor skola för barnen. När Rävåsskolan dessutom ligger i ett mycket naturskönt område så anser vi att det är attraktivt för barnfamiljer att vilja flytta hit.

Kristdemokraterna hoppas att utredningen kommer fram till att vi kan ha kvar Rävåsskolan.


För Kristdemokraterna i Karlskoga

Bengt Eklund, partiföreträdare

Rävåsskolans vara eller icke vara? det är frågan.

Denna vackra skola har vi haft här i Karlskoga över 100 år med 100-års jubileum 2013.

Den ligger mycket vackert på Rävåskullen i ett lugnt, centralt läge av staden med en underbar utemiljö för barn att vistas i.

Hur har nu detta handlagts?

1.Kommunstyrelsens ledningskontor (tjänstemän, inte politiker) har skrivit ett förslag i en reviderad lokalutredningsskrivelse den 15 januari 2015 där de har kommit fram till att 10 miljoner bör investeras för att renovera Rävåsskolan för fortsatt verksamhet.

2.Kommunstyrelsens ledningskontor föreslog därför oss politiker den 3 februari 2015 att kommunstyrelsen skulle godkänna ytterligare tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden på 10 miljoner kronor för renovering av Rävåsskolan.

3.Vid sittande möte la majoriteten, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet en ändring av beslutsförslaget från tjänstemännen. Deras förslag var att avveckla Rävåsskolan samt göra de förändringar som behövs på Bregårdsskolan för att flytta barnen på Rävåsskolan, c.a 200 st, dit. För detta avsätts 10 miljoner kronor.

OBS! Detta skulle göras utan någon som helst konsekvensanalys. Mycket märkligt.

4.Vi i alliansen, M, KD, C yrkade på att en fördjupad utredning skall görs i nära samråd med berörda nämnder, exempelvis Samhällsbyggnadsnämnden/ Barn och utbildningsnämnden. Utredningen skall omfatta sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Denna utredning skall förstås göras innan slutligt beslut tas i denna fråga.

5.Eftersom majoriteten S, Fp, V inte ville att det skulle göras någon konsekvensanalys så beslutades det om att Rävåsskolan skall läggas ner.

6.Majoriteten, S, Fp, V backar. Vid ett möte den 17 februari har majoriteten ändrat åsikt. De ändrar sitt förslag från kommunstyrelsen den 3 februari och vill nu att det skall göras en grundlig konsekvensanalys som tar ställning till kostnader, sociala- och miljömässiga aspekter när det gäller Rävåsskolans fortsatta liv. Alltså i stort sett samma förslag som alliansen har sagt vid tidigare yrkande.

7.Ärendet går vidare till Kommunfullmäktige tisdagen den 24 februari för ett slutligt beslut.

Det är både sorgligt och fantastiskt att de styrande i Karlskoga ändrar sig och går på alliansens förslag. Fantastiskt så till vida att de ändå lyssnat till opinionen samt den massiva debatt och motstånd som uppstått på grund av deras tidigare förslag.

Sorgligt att de inte från början har förstått att det måste till en ordentlig konsekvensanalys när det gäller denna skola.

Vi Kristdemokrater är glada att det går att påverka den sittande regeringen i Karlskoga tack vare alliansens yrkande, med utredning om sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Vi är också glada att den breda folkopinion med många medborgarröster som vill bevara Rävåsskolan också har bidragit till deras ändrade syn.

Vad finns det då för fördelar att ha kvar Rävåsskolan?

·Skolgården är en pärla, svårt att få tag på något liknande.

·Rävåsskolan har egen gymnastiksal. Ska ytterligare 200 barn över till Bregårdsskolan så måste man dela på samma gymnastiksal.

·Skolbespisningen, lugn miljö för barnen att få äta sin mat.

·Att koncentrera flertalet centralt boende barn till en skola medverkar till en ännu mer problematisk trafiksituation.

·Om ett barn blir illa behandlat så finns det få andra skolor att flytta mobbaren/offret till.

·Naturområdet, utemiljön är fantastisk på Rävåsskolan.

·Sist men inte minst. Det står i vision 2020 att vi vill bli en framgångsrik kommun där fler människor vill bo och där fler företag vill etablera sig och expandera. Vi kristdemokrater anser att det är attraktivt för Karlskoga att ha mer än en central jättestor skola för barnen. När Rävåsskolan dessutom ligger i ett mycket naturskönt område så anser vi att det är attraktivt för barnfamiljer att vilja flytta hit.

Kristdemokraterna hoppas att utredningen kommer fram till att vi kan ha kvar Rävåsskolan.


För Kristdemokraterna i Karlskoga

Bengt Eklund, partiföreträdare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.