2015-02-14 06:00

2015-02-14 06:00

Uppfarten måste förändras

CENTRUM: Takparkeringen

För några dagar sedan kunde man i denna tidning läsa om vilka planer som finns för att göra vårt torg trivsammare. Inget fel i detta men man ställer sig frågan vad en ombyggnad av entrén till biblioteket skulle kosta och till vilken nytta.

Dessutom handlar det ju om att förmå fastighetsägaren att acceptera idén samt stå för ombyggnadskostnaden.

Mer nödvändigt vore väl att kommunens tjänstemän försöker påverka fastighetsägaren att förändra uppfarten till takparkeringen.

Sedan upp- och nerfart ändrat riktning har de första 14-15 metrarna i uppfartsslingan byggts om och är så smal att många bilförare drar sig för att använda takparkeringen av det skälet.

Undrar vem som är ansvarig för att det ser ut som det gör. Som jag förstår kan det inte ha berott på utrymmesskäl att inte den första svängen blev bredare.


Spiralen

För några dagar sedan kunde man i denna tidning läsa om vilka planer som finns för att göra vårt torg trivsammare. Inget fel i detta men man ställer sig frågan vad en ombyggnad av entrén till biblioteket skulle kosta och till vilken nytta.

Dessutom handlar det ju om att förmå fastighetsägaren att acceptera idén samt stå för ombyggnadskostnaden.

Mer nödvändigt vore väl att kommunens tjänstemän försöker påverka fastighetsägaren att förändra uppfarten till takparkeringen.

Sedan upp- och nerfart ändrat riktning har de första 14-15 metrarna i uppfartsslingan byggts om och är så smal att många bilförare drar sig för att använda takparkeringen av det skälet.

Undrar vem som är ansvarig för att det ser ut som det gör. Som jag förstår kan det inte ha berott på utrymmesskäl att inte den första svängen blev bredare.


Spiralen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.