2015-02-13 06:00

2015-02-13 06:00

Varför kan Japan men inte vi?

ENERGIFÖRSÖRJNING: Det går att avveckla kärnkraften

Kärnkraft

Japan är nu fritt från kärnkraft. Samtidigt har användningen av fossila bränslen minskat med 10 procent. Idag installeras ett soltak varannan minut i Japan. Men landet har också minskat sin energiförbrukning radikalt, tack vare energisparande, effektiviseringar och smartare energikonsumtion. (SvD 22 september).

Också i Sverige börjar vi nu ana den bortre parentesen av kärnkraftsepoken. Satsningar på kärnkraft är kommersiellt ointressanta. Säkerhetsfrågorna är fortfarande till stor del olösta, liksom frågan om slutförvar.

Men nu duggar varningarna tätt att vi kommer att öka våra utsläpp av växthusgaser när kärnkraften stängs.

Mitt svar är att det beror väl på om och hur vi vågar satsa. Vi har lika goda förutsättningar som Japan när det gäller sol och vind. Vi är unikt rika på vattenkraft som kan jämna ut eltillförseln när solen inte skiner och det inte blåser. Vi har gott om biomassa att driva biogasverk med.

Så jag undrar: Varför kan Japan men inte vi?


Anika Agebjörn

Japan är nu fritt från kärnkraft. Samtidigt har användningen av fossila bränslen minskat med 10 procent. Idag installeras ett soltak varannan minut i Japan. Men landet har också minskat sin energiförbrukning radikalt, tack vare energisparande, effektiviseringar och smartare energikonsumtion. (SvD 22 september).

Också i Sverige börjar vi nu ana den bortre parentesen av kärnkraftsepoken. Satsningar på kärnkraft är kommersiellt ointressanta. Säkerhetsfrågorna är fortfarande till stor del olösta, liksom frågan om slutförvar.

Men nu duggar varningarna tätt att vi kommer att öka våra utsläpp av växthusgaser när kärnkraften stängs.

Mitt svar är att det beror väl på om och hur vi vågar satsa. Vi har lika goda förutsättningar som Japan när det gäller sol och vind. Vi är unikt rika på vattenkraft som kan jämna ut eltillförseln när solen inte skiner och det inte blåser. Vi har gott om biomassa att driva biogasverk med.

Så jag undrar: Varför kan Japan men inte vi?


Anika Agebjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.