2015-02-12 06:00

2015-02-12 06:00

Försiktighet

DAGENs DIKT

En morgon i dis

ingen på gatan is:

Men ändå

gör som så:

Försiktighet

är riktighet

då fläcken med is

uppträder tidvis.


Cecarr-81

 

 

En morgon i dis

ingen på gatan is:

Men ändå

gör som så:

Försiktighet

är riktighet

då fläcken med is

uppträder tidvis.


Cecarr-81

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.