2015-02-10 06:00

2015-02-10 06:00

Bra att slopa "brukare"

ÄLDREOMSORG: Hatten av för Lindesbergs omsorgsförvaltning

Heder och hatten av åt Lindesbergs förvaltningar som beslutat att slopa benämningen ”brukare” för sina framför allt äldre inom omsorgen. Ett tråkigt, osympatiskt och delvis ”utpekande” ord vilket ett flertal känt som nedvärderande och som givetvis aldrig skulle ha införts. Nu har man i Lindesberg valt benämningen ”kund” i stället vilket är i rätt riktning, i allal fall. Ganska så neutralt men tyvärr inte helt optimalt. (”Gäst” är ett alternativ, men heller ej optimalt, dock snällt och artigt..! )

Det beror ju så mycket på den enskildes behov av omsorg. Kanske finns det inte ett enda ord som tillgodoser eller täcker för alla berörda. Dessvärre finns det alltför få synonymer som är passande, men man skall vara ytterst noga med att det ALDRIG av ens en endaste person ska kunna uppfattas som nedsättande eller kränkande.

En självklarhet tycker vi alla. Men kan man ”skapa” andra nya ord i övrigt (se bara de senaste/nyaste i Sv. Ordlista) så går det säkert att skapa ett väl fungerande sympatiskt ord för dessa grupper som vi vill så väl med de tjänster de rättmätigt tillhandahåller och förtjänar. De skall självklart också benämnas med respekt och omtanke.

Något att bita i för ”synonym/ordkännare” som t.ex. korsordslösare, ”Word-feudare”., ”scrabblare”etc. etc. TACK Lindesberg, som går i bräschen och nu har efterföljare på olika håll som arbetar för förändring bl.a. Lekeberg och Östersund för att nämna någon av flera.


Ritva

Heder och hatten av åt Lindesbergs förvaltningar som beslutat att slopa benämningen ”brukare” för sina framför allt äldre inom omsorgen. Ett tråkigt, osympatiskt och delvis ”utpekande” ord vilket ett flertal känt som nedvärderande och som givetvis aldrig skulle ha införts. Nu har man i Lindesberg valt benämningen ”kund” i stället vilket är i rätt riktning, i allal fall. Ganska så neutralt men tyvärr inte helt optimalt. (”Gäst” är ett alternativ, men heller ej optimalt, dock snällt och artigt..! )

Det beror ju så mycket på den enskildes behov av omsorg. Kanske finns det inte ett enda ord som tillgodoser eller täcker för alla berörda. Dessvärre finns det alltför få synonymer som är passande, men man skall vara ytterst noga med att det ALDRIG av ens en endaste person ska kunna uppfattas som nedsättande eller kränkande.

En självklarhet tycker vi alla. Men kan man ”skapa” andra nya ord i övrigt (se bara de senaste/nyaste i Sv. Ordlista) så går det säkert att skapa ett väl fungerande sympatiskt ord för dessa grupper som vi vill så väl med de tjänster de rättmätigt tillhandahåller och förtjänar. De skall självklart också benämnas med respekt och omtanke.

Något att bita i för ”synonym/ordkännare” som t.ex. korsordslösare, ”Word-feudare”., ”scrabblare”etc. etc. TACK Lindesberg, som går i bräschen och nu har efterföljare på olika håll som arbetar för förändring bl.a. Lekeberg och Östersund för att nämna någon av flera.


Ritva

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.