2015-01-29 06:00

2015-01-29 06:00

Dags att ta tag i problemet

MOBBNING: 2 procent känner sig kränkta av lärare

mobbning

Enligt enkäten Unga14 har 2 procent av alla elever i Umeå känt sig kränkta av lärare. Detta är oacceptabelt då skolan är menat att vara en trygg plats för kunskap och att utvecklas både socialt och som enskild person.

Mer än 10 procent av alla elever som känt sig kränkta i skolmiljön har blivit det av skolpersonalen. Kränkningarna i stort är framförallt på grund av utseende och kön.

Det är dags att se verkligheten som den är och försöka förändra den! Du som förälder kan lyssna på ditt barn och dess klasskamrater och ta saker som detta på allvar genom att anmäla läraren till rektorn.

Samtidigt kan även du som elev ta tag i saken genom att prata med annan personal på skolan eller rektorn.

Skolan måste även ta en betydligt mycket större ansvar då detta är ett bevisat problem. Kränkningar som utdelas av lärare tystas ofta ner eller så pratas den inte om överhuvudtaget.

Rektorer på samtliga skolor behöver ha en bättre översikt och koll på hur skolans lärare förhåller sig till sina elever och vice versa. Detta kan uppnås genom kontinuerliga enkäter, fler lärarsamtal och samtal med både enskilda elever och klasser. Nu är det dags att ta tag i problemet och se det för vad det verkligen än, tragiskt.

Rädda barnens ungdomsförbund Umeå

Enligt enkäten Unga14 har 2 procent av alla elever i Umeå känt sig kränkta av lärare. Detta är oacceptabelt då skolan är menat att vara en trygg plats för kunskap och att utvecklas både socialt och som enskild person.

Mer än 10 procent av alla elever som känt sig kränkta i skolmiljön har blivit det av skolpersonalen. Kränkningarna i stort är framförallt på grund av utseende och kön.

Det är dags att se verkligheten som den är och försöka förändra den! Du som förälder kan lyssna på ditt barn och dess klasskamrater och ta saker som detta på allvar genom att anmäla läraren till rektorn.

Samtidigt kan även du som elev ta tag i saken genom att prata med annan personal på skolan eller rektorn.

Skolan måste även ta en betydligt mycket större ansvar då detta är ett bevisat problem. Kränkningar som utdelas av lärare tystas ofta ner eller så pratas den inte om överhuvudtaget.

Rektorer på samtliga skolor behöver ha en bättre översikt och koll på hur skolans lärare förhåller sig till sina elever och vice versa. Detta kan uppnås genom kontinuerliga enkäter, fler lärarsamtal och samtal med både enskilda elever och klasser. Nu är det dags att ta tag i problemet och se det för vad det verkligen än, tragiskt.

Rädda barnens ungdomsförbund Umeå

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.