2015-01-22 06:00

2015-01-22 06:00

Kastar skygglapparna

POLITIK: Moderaternas eftervalsanalys

Moderater i Örebro Län har nu utvärderat höstens val. Ett viktigt arbete då vi behövde analysera och reflektera över varför resultatet såg ut som det gjorde.

Vårt syfte har varit att försöka förstå varför vi inte fick det stöd vi hoppats på och hur vi behöver utveckla vår politik för att bli ett mer relevant parti. Moderaterna backade i höstens val, men i Örebro Län gick vi inte tillbaka lika mycket som på riksnivå. Våra medlemmar anade tappet, men kände också att valvinden vände i slutet av valrörelsen och att förtroendet för oss ökade. Vad var då orsakerna till valresultatet?

Vi lyckades inte, trots att Sverige hade den högsta andelen sysselsatta någonsin, få tillräckligt förtroende i jobbfrågan. Det fanns en skepsis gentemot Moderaterna och Alliansen för att vi inte har lyckats tillräckligt bra med jobbpolitiken för nya svenskar och ungdomar. Det gjorde att människor inte kände tillräckligt förtroende för att vi skulle få integrationen att fungera.

Vi ska stå upp för människors lika värde och hjälpa människor som flyr krig och förföljelse, men vi måste se det systemfel som finns i flyktingmottagandet. Många människor kommer till våra mindre orter, där det lokala samhället får svårt att leva upp till det kommunala uppdraget med ett gott mottagande och samtidigt ha en skola som kan ta emot många nya elever med kort varsel.

Väljare upplever att politiken inte lyssnat på de utmaningar som finns på våra mindre orter. Möjligheterna att pendla till jobb förutsätter på många platser tillgång till egen bil eftersom kollektivtrafiken endast fungerar i de större orterna. Vår politik har inte tillräckligt främjat jobb och tillväxt utanför de stora städerna.

Vi har som parti inte varit tillräckligt tydliga med vilka frågor vi vill driva lokalt i våra kommuner. Många människor visste inte riktigt vad vi ville politiskt och vilka lösningar som vi har på de problem som människor upplever. Vi var inte tillräckligt tydliga med vilka visioner och framtidsplaner vi har.

Moderaterna lyckades inte kommunicera den politik, de reformer och åtgärder som Alliansregeringen genomförde under sina åtta år. Vi tog inte tillräckligt strid för viktiga reformer som valfrihetsreformerna till vård och skola. Vi lyckades inte tillräckligt tydlig visa medborgarna att Sverige nu är det land i EU, som har den högsta sysselsättningsgraden och att statsskulden under Alliansregeringen sjunkit från 45 % av BNP 2006, till 38 % i slutet av 2014.

Vårt förtroende i ekonomiska frågor är fortsatt högt men en fungerande ekonomi var inte det som människor oroade sig för i höstens val, då de flesta upplevde att ekonomin fungerar. Försvarsfrågorna upplever man tvärtom har prioriterats ned i den politiska debatten. Många undrar hur vi i en orolig värld ska kunna känna oss trygga i Sverige.

Vår styrka var att moderata kandidater och medlemmar var starkt engagerade i valrörelsen och upplevde det som mycket positivt att kampanja, möta och prata med människor om moderat politik. Vi har också efter valet sett ett ökat intresse för medlemskap i partiet. Vi tror att vi i och med detta har byggt en bra bas för vårt fortsatta politiska arbete.

Vi ska nu utveckla vår politik och de visioner vi har för framtiden. Vi behöver vara tydliga inför nästa val med vad vi vill utifrån de utmaningar som finns i vårt samhälle. Vi måste återigen bli ett parti som lyssnar och ser de problem människor möter i sin vardag.

I varje kommun behöver vi visa både hur vi löser problem, men också hur vi skapar ett ännu bättre samhälle där människor kommer till sin rätt, får ökad möjlighet att styra över sina liv, känner sig trygga och kan växa. Vi behöver kasta skygglapparna och jobba igenom fråga efter fråga i politiken. Bara så kan vi få ett ökat stöd för Moderaterna i Örebro Län.

 

Lotta Olsson, riksdagsledamot Örebro Län

Maria Haglund, Örebro

Tom Rymonen, Nora

Katarina Tolgfors, Örebro

Oskar Svärd, Kumla

Jonas Bergman Wallin, Karlskoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt syfte har varit att försöka förstå varför vi inte fick det stöd vi hoppats på och hur vi behöver utveckla vår politik för att bli ett mer relevant parti. Moderaterna backade i höstens val, men i Örebro Län gick vi inte tillbaka lika mycket som på riksnivå. Våra medlemmar anade tappet, men kände också att valvinden vände i slutet av valrörelsen och att förtroendet för oss ökade. Vad var då orsakerna till valresultatet?

Vi lyckades inte, trots att Sverige hade den högsta andelen sysselsatta någonsin, få tillräckligt förtroende i jobbfrågan. Det fanns en skepsis gentemot Moderaterna och Alliansen för att vi inte har lyckats tillräckligt bra med jobbpolitiken för nya svenskar och ungdomar. Det gjorde att människor inte kände tillräckligt förtroende för att vi skulle få integrationen att fungera.

Vi ska stå upp för människors lika värde och hjälpa människor som flyr krig och förföljelse, men vi måste se det systemfel som finns i flyktingmottagandet. Många människor kommer till våra mindre orter, där det lokala samhället får svårt att leva upp till det kommunala uppdraget med ett gott mottagande och samtidigt ha en skola som kan ta emot många nya elever med kort varsel.

Väljare upplever att politiken inte lyssnat på de utmaningar som finns på våra mindre orter. Möjligheterna att pendla till jobb förutsätter på många platser tillgång till egen bil eftersom kollektivtrafiken endast fungerar i de större orterna. Vår politik har inte tillräckligt främjat jobb och tillväxt utanför de stora städerna.

Vi har som parti inte varit tillräckligt tydliga med vilka frågor vi vill driva lokalt i våra kommuner. Många människor visste inte riktigt vad vi ville politiskt och vilka lösningar som vi har på de problem som människor upplever. Vi var inte tillräckligt tydliga med vilka visioner och framtidsplaner vi har.

Moderaterna lyckades inte kommunicera den politik, de reformer och åtgärder som Alliansregeringen genomförde under sina åtta år. Vi tog inte tillräckligt strid för viktiga reformer som valfrihetsreformerna till vård och skola. Vi lyckades inte tillräckligt tydlig visa medborgarna att Sverige nu är det land i EU, som har den högsta sysselsättningsgraden och att statsskulden under Alliansregeringen sjunkit från 45 % av BNP 2006, till 38 % i slutet av 2014.

Vårt förtroende i ekonomiska frågor är fortsatt högt men en fungerande ekonomi var inte det som människor oroade sig för i höstens val, då de flesta upplevde att ekonomin fungerar. Försvarsfrågorna upplever man tvärtom har prioriterats ned i den politiska debatten. Många undrar hur vi i en orolig värld ska kunna känna oss trygga i Sverige.

Vår styrka var att moderata kandidater och medlemmar var starkt engagerade i valrörelsen och upplevde det som mycket positivt att kampanja, möta och prata med människor om moderat politik. Vi har också efter valet sett ett ökat intresse för medlemskap i partiet. Vi tror att vi i och med detta har byggt en bra bas för vårt fortsatta politiska arbete.

Vi ska nu utveckla vår politik och de visioner vi har för framtiden. Vi behöver vara tydliga inför nästa val med vad vi vill utifrån de utmaningar som finns i vårt samhälle. Vi måste återigen bli ett parti som lyssnar och ser de problem människor möter i sin vardag.

I varje kommun behöver vi visa både hur vi löser problem, men också hur vi skapar ett ännu bättre samhälle där människor kommer till sin rätt, får ökad möjlighet att styra över sina liv, känner sig trygga och kan växa. Vi behöver kasta skygglapparna och jobba igenom fråga efter fråga i politiken. Bara så kan vi få ett ökat stöd för Moderaterna i Örebro Län.

 

Lotta Olsson, riksdagsledamot Örebro Län

Maria Haglund, Örebro

Tom Rymonen, Nora

Katarina Tolgfors, Örebro

Oskar Svärd, Kumla

Jonas Bergman Wallin, Karlskoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.