2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:29

Inte enbart pengar

KARLSKOGA: 670 barn lever i ekonomisk utsatthet

Alf Rosberg (M) uppmärksammar i sin insändare den 13/1 Folkhälsoförvaltningens rapport om ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer.

Och det är en viktig fråga då vi enligt rapporten i Karlskoga har 12,1% av barnen motsvarande 670 barn som lever i ekonomisk utsatthet i Karlskoga.

Detta är allvarligt och såklart inte bra för dessa barn och deras familjer och något som vi måste göra något åt.

Lika allvarligt anser jag det dock vara att Alf verkar sakna empatin och viljan att vilja förbättra situationen för dessa stackars människor.

Viktigare är det istället att inte enbart se fattigdom som ett pengamässigt problem utan lika viktigt är det enligt Alf hur familjers ekonomiska resurser skapas?

Enligt hans tolkning av denna rapport så är det där problemet oxå ligger till den ojämlika hälsa som fattigdom medför om jag förstår honom rätt?

Inte enbart fattigdomen i sig utan hur dessa kronor har skapats och det är det som ger sämre hälsa hos människor. Människor blir helt enkelt sjuka av bidrag och har drabbats av bidragssjukdomen och bör kanske söka läkarhjälp för detta då?

En feltolkning och villfarelse enligt mig.

Ohälsan kommer främst av en ständig oro av att aldrig någonsin ha tillräckligt med pengar till hyra, mat, kläder, aktiviteter och att räcka till för barnen och deras behov.

Visst höjer det självkänslan hos människor att tjäna sitt eget levebröd men 3800 kronor är dock alltid lika mycket pengar och man får inte mer för dom även fast man jobbat ihop till dom själv, vilket inte förbättrar den ekonomiska situationen för familjen.

Att det finns föräldrar som blir ensamstående, sjukskrivna, arbetslösa, är nyanlända osv. får vi nog alltid finna oss i vilket gör att dessa föräldrar och deras barn idag efter Alliansens rasering av våra sociala nätverk omedelbart hamnar i ett mycket tufft ekonomiskt läge.

Istället så vill Alf och är ”bidragande” till att skambelägga och sätta etiketter på dessa stackars fattiga människor att det skulle vara något fult att leva på bidrag, vilket inte direkt förbättrar deras situation.

Alf Rosberg tycker att det är bättre att tjäna sitt eget levebröd vilket säkert även dessa föräldrar är fullt medvetna om och önskar.

Men verkligheten ser inte ut så och vi får rätta oss efter den och ska vi lösa fattigdomen så är prio ett såklart arbete åt alla men vi måste oxå förstå att vi måste ha ett socialt fungerande nätverk som fångar upp dom människor som hamnar i ekonomiskt utsatta situationer för att motverka barnfattigdomen.

Mika Takamäki

Socialdemokrat

Alf Rosberg (M) uppmärksammar i sin insändare den 13/1 Folkhälsoförvaltningens rapport om ekonomisk utsatthet bland barn och deras familjer.

Och det är en viktig fråga då vi enligt rapporten i Karlskoga har 12,1% av barnen motsvarande 670 barn som lever i ekonomisk utsatthet i Karlskoga.

Detta är allvarligt och såklart inte bra för dessa barn och deras familjer och något som vi måste göra något åt.

Lika allvarligt anser jag det dock vara att Alf verkar sakna empatin och viljan att vilja förbättra situationen för dessa stackars människor.

Viktigare är det istället att inte enbart se fattigdom som ett pengamässigt problem utan lika viktigt är det enligt Alf hur familjers ekonomiska resurser skapas?

Enligt hans tolkning av denna rapport så är det där problemet oxå ligger till den ojämlika hälsa som fattigdom medför om jag förstår honom rätt?

Inte enbart fattigdomen i sig utan hur dessa kronor har skapats och det är det som ger sämre hälsa hos människor. Människor blir helt enkelt sjuka av bidrag och har drabbats av bidragssjukdomen och bör kanske söka läkarhjälp för detta då?

En feltolkning och villfarelse enligt mig.

Ohälsan kommer främst av en ständig oro av att aldrig någonsin ha tillräckligt med pengar till hyra, mat, kläder, aktiviteter och att räcka till för barnen och deras behov.

Visst höjer det självkänslan hos människor att tjäna sitt eget levebröd men 3800 kronor är dock alltid lika mycket pengar och man får inte mer för dom även fast man jobbat ihop till dom själv, vilket inte förbättrar den ekonomiska situationen för familjen.

Att det finns föräldrar som blir ensamstående, sjukskrivna, arbetslösa, är nyanlända osv. får vi nog alltid finna oss i vilket gör att dessa föräldrar och deras barn idag efter Alliansens rasering av våra sociala nätverk omedelbart hamnar i ett mycket tufft ekonomiskt läge.

Istället så vill Alf och är ”bidragande” till att skambelägga och sätta etiketter på dessa stackars fattiga människor att det skulle vara något fult att leva på bidrag, vilket inte direkt förbättrar deras situation.

Alf Rosberg tycker att det är bättre att tjäna sitt eget levebröd vilket säkert även dessa föräldrar är fullt medvetna om och önskar.

Men verkligheten ser inte ut så och vi får rätta oss efter den och ska vi lösa fattigdomen så är prio ett såklart arbete åt alla men vi måste oxå förstå att vi måste ha ett socialt fungerande nätverk som fångar upp dom människor som hamnar i ekonomiskt utsatta situationer för att motverka barnfattigdomen.

Mika Takamäki

Socialdemokrat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.