2015-01-19 06:00

2015-01-20 23:16

Mycket mer att önska

KARLSKOGA: Snöröjningen är inte mycket att slå sig för bröstet för

Här i Karlskoga slår man sig för bröstet över sin jämställda plogning och sandning av cykelbanorna. Visst är det bra jobbat MEN hur tar man sig till dessa välansade cykelbanor när allt annat ligger för fäfot i omgivningen. Alla bor ju inte i direkt anslutning till en cykelbana. Dessutom är cykelbaneplogen suverän på att lägga upp plogvallar tvärs över de gator som cykelbanorna korsar, vilket gör att man får ta fart med bilen för att som en projektil forcera dessa plogvallar - hur intelligent verkar det?

Kommer det snö på kvällen och natten får man vara tacksam om plogen surfat förbi i villakvarteren nästa kväll när man kommer hem från jobbet. Surfat är just rätt ord eftersom plogningen sker efter att det mesta blivit tillkört av bilar och plogen lägger plogbladet på yttersta kanten PÅ trottoaren med resultat att när det blir blidväder så är det ju ALL DEN TILLKÖRDA SNÖN som blir till en näst intill oframkomlig sörja med djupa spår som följd. Fryser det sedan åter på det eländet så blir framkomligheten i stort sett totalt obefintlig vare sig med bil eller till fots. Är man dessutom rollatorburen blir man fullständigt isolerad.

Sandningen av gatorna i villakvarteren tycks så usel så den är väl knappast värd att nämna, men det beror kanske på att de inte tar sig fram med grusbilen på den frusna och knaggliga sörjan som blivit efter senaste lenvädret och ytterst ytterst få villaägare har insett sitt halkbekämpningsansvar. Att ta sig till fots till närmaste cykelbana känns som om det vore förenat med livsfara även med hjälm på huvudet och broddar under skorna men det är ett väldigt fint sparkföre, om man äger en spark vill säga.

Vill samtidigt uppmana alla som halkat omkull och gjort sig illa att kontakta den fastighetsägare/kommun som har halkbekämpningsansvaret - det är deras skyldighet att ta hand om alla kostnader såsom sjukvårds- och transportkostnader, mediciner, trasiga kläder, rehabiliteringsersättning, förlorad arbetsförtjänst, ev framtida invaliditetsersättning. En rättighet som få tyvärr känner till. De halkbekämpningsansvariga, oavsett om det är kommunen eller en enskild villa- eller fastighetsägare, bör ha en ansvarsförsäkring som ska täcka de kostnaderna i annat fall är det skadeståndskrav och stämning hos domstol som gäller. Glöm heller inte att göra en anmälan till det egna försäkringsbolaget om ni har en olycksfallsförsäkring. Leder olycksfallet till en invaliditet, så har man rätt till invaliditetsersättning från dem också.

Förbannad skattebetalare

Här i Karlskoga slår man sig för bröstet över sin jämställda plogning och sandning av cykelbanorna. Visst är det bra jobbat MEN hur tar man sig till dessa välansade cykelbanor när allt annat ligger för fäfot i omgivningen. Alla bor ju inte i direkt anslutning till en cykelbana. Dessutom är cykelbaneplogen suverän på att lägga upp plogvallar tvärs över de gator som cykelbanorna korsar, vilket gör att man får ta fart med bilen för att som en projektil forcera dessa plogvallar - hur intelligent verkar det?

Kommer det snö på kvällen och natten får man vara tacksam om plogen surfat förbi i villakvarteren nästa kväll när man kommer hem från jobbet. Surfat är just rätt ord eftersom plogningen sker efter att det mesta blivit tillkört av bilar och plogen lägger plogbladet på yttersta kanten PÅ trottoaren med resultat att när det blir blidväder så är det ju ALL DEN TILLKÖRDA SNÖN som blir till en näst intill oframkomlig sörja med djupa spår som följd. Fryser det sedan åter på det eländet så blir framkomligheten i stort sett totalt obefintlig vare sig med bil eller till fots. Är man dessutom rollatorburen blir man fullständigt isolerad.

Sandningen av gatorna i villakvarteren tycks så usel så den är väl knappast värd att nämna, men det beror kanske på att de inte tar sig fram med grusbilen på den frusna och knaggliga sörjan som blivit efter senaste lenvädret och ytterst ytterst få villaägare har insett sitt halkbekämpningsansvar. Att ta sig till fots till närmaste cykelbana känns som om det vore förenat med livsfara även med hjälm på huvudet och broddar under skorna men det är ett väldigt fint sparkföre, om man äger en spark vill säga.

Vill samtidigt uppmana alla som halkat omkull och gjort sig illa att kontakta den fastighetsägare/kommun som har halkbekämpningsansvaret - det är deras skyldighet att ta hand om alla kostnader såsom sjukvårds- och transportkostnader, mediciner, trasiga kläder, rehabiliteringsersättning, förlorad arbetsförtjänst, ev framtida invaliditetsersättning. En rättighet som få tyvärr känner till. De halkbekämpningsansvariga, oavsett om det är kommunen eller en enskild villa- eller fastighetsägare, bör ha en ansvarsförsäkring som ska täcka de kostnaderna i annat fall är det skadeståndskrav och stämning hos domstol som gäller. Glöm heller inte att göra en anmälan till det egna försäkringsbolaget om ni har en olycksfallsförsäkring. Leder olycksfallet till en invaliditet, så har man rätt till invaliditetsersättning från dem också.

Förbannad skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.