2015-01-12 06:00

2015-01-20 23:14

Röjer snön likadant

SVAR TILL OBRODDAD SOM UNDRAR OM VI HAR SLUTAT ATT SNÖRÖJA JÄMSTÄLLT: Gång- och cykelvägarna går först

Vi snöröjer efter samma prioriteringar som förra året, det som i media har kommit att kallas ”jämställd snöröjning”. Vi plogar gång- och cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar eftersom det är svårare att gå eller cykla i tio centimeter snö än att köra bil.

Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom resvaneundersökningar visar att fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt. I onsdags gick vi ut vid 05.00 och påbörjade arbetet med våra gång- och cykelbanor.

Det är 8 mil cykelbanor som ska snöröjas och det tar ungefär 6 timmar innan vi är klara med hela cykelvägsnätet. Snöröjningen av våra större vägar och bussgator påbörjades klockan 07.00. Det är därför som det fortfarande kan vara oplogat på några cykelbanor klockan 09.00 medan några av de större vägarna redan är plogade.

Lars Karlsson

Teknik- och fastighetsavdelningen, Karlskoga kommun

Vi snöröjer efter samma prioriteringar som förra året, det som i media har kommit att kallas ”jämställd snöröjning”. Vi plogar gång- och cykelvägar och busshållplatser före större bilvägar eftersom det är svårare att gå eller cykla i tio centimeter snö än att köra bil.

Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom resvaneundersökningar visar att fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt. I onsdags gick vi ut vid 05.00 och påbörjade arbetet med våra gång- och cykelbanor.

Det är 8 mil cykelbanor som ska snöröjas och det tar ungefär 6 timmar innan vi är klara med hela cykelvägsnätet. Snöröjningen av våra större vägar och bussgator påbörjades klockan 07.00. Det är därför som det fortfarande kan vara oplogat på några cykelbanor klockan 09.00 medan några av de större vägarna redan är plogade.

Lars Karlsson

Teknik- och fastighetsavdelningen, Karlskoga kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.