2015-01-08 06:00

2015-01-20 22:46

Vad hände med genusperspektivet?

Sverige har Karlskoga framhållits som unikt med ett genusperspektiv på snöskottningen. Är detta ett minne blott? Konstaterar när jag halkar till jobbet vid 9-tiden att vägarna är plogade men inte gång- o cykelbanor. För läsare som inte minns så kommer en uppdatering

”När Karlskoga kommun såg över sin snöröjning insåg man att det saknades ett jämställdhetsperspektiv. Av tradition plogades trafikleder och vägar till arbetsplatser med flest män först, medan gång- och cykelvägar, busshållplatser och vägar till förskolor prioriterades lägre. Morgnar då det snöat hade gångtrafikanter, cyklister och de som reste kollektivt svårt att ta sig fram. Nu prioriteras färdsätt och stråk som i högre utsträckning nyttjas av kvinnor och barn. De har ofta inte alternativet att ta bilen när det snöar.”

Som sagt är detta något som glömts eller är det ett medvetet avsteg som gäller from nu? Jag som var så stolt över kommunens tänk.

Obroddad (idag)

Sverige har Karlskoga framhållits som unikt med ett genusperspektiv på snöskottningen. Är detta ett minne blott? Konstaterar när jag halkar till jobbet vid 9-tiden att vägarna är plogade men inte gång- o cykelbanor. För läsare som inte minns så kommer en uppdatering

”När Karlskoga kommun såg över sin snöröjning insåg man att det saknades ett jämställdhetsperspektiv. Av tradition plogades trafikleder och vägar till arbetsplatser med flest män först, medan gång- och cykelvägar, busshållplatser och vägar till förskolor prioriterades lägre. Morgnar då det snöat hade gångtrafikanter, cyklister och de som reste kollektivt svårt att ta sig fram. Nu prioriteras färdsätt och stråk som i högre utsträckning nyttjas av kvinnor och barn. De har ofta inte alternativet att ta bilen när det snöar.”

Som sagt är detta något som glömts eller är det ett medvetet avsteg som gäller from nu? Jag som var så stolt över kommunens tänk.

Obroddad (idag)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.