2015-01-05 06:00

2015-01-20 22:40

Först ut medsänkt hastighet

E 18

...Text: sid 2+3 den 31 dec. Hastighetsgränsen på E18 kommer att höjas ytterligare. Vägverket har satsat milj.kr på nya räcken. Tveksamt om detta ger kortare genomfartstid med 2 rondeller och 5 trafikljus!

Borde valt lägre hastighet med tanke på flöde, utsläpp, buller, uppslitande asfalt partiklar med dubbdäck, ja, typ miljö i största allmänhet.

Cecarr

...Text: sid 2+3 den 31 dec. Hastighetsgränsen på E18 kommer att höjas ytterligare. Vägverket har satsat milj.kr på nya räcken. Tveksamt om detta ger kortare genomfartstid med 2 rondeller och 5 trafikljus!

Borde valt lägre hastighet med tanke på flöde, utsläpp, buller, uppslitande asfalt partiklar med dubbdäck, ja, typ miljö i största allmänhet.

Cecarr

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.