2014-12-31 06:00

2015-01-20 22:45

Tack för Rävåskullen

KOMMUNEN: Behövs inga medborgarförslag.

Tack Anders Ohlsson och Siv Björk Kjellgren (S) för ert insändarsvar på vårt förslag om att rusta upp områdena runt Rävåskanonen och småbåtshamnen. Det gläder oss att dessa områden kommer att åtgärdas och snyggas till. Några Medborgarförslag behövs därför inte i ärendet, nu räckte det med några insändare i lokaltidningarna. Men vi kanske återkommer i andra ärenden.

Bengt Aldén

Rickard Erixon

Gerhard Eriksson

Anders Eriksson

Bengt Johansson

Mats Kias

Lena LindqvistBengt Aldén

Bo Storm

Anna Skyllkvist m.f

Tack Anders Ohlsson och Siv Björk Kjellgren (S) för ert insändarsvar på vårt förslag om att rusta upp områdena runt Rävåskanonen och småbåtshamnen. Det gläder oss att dessa områden kommer att åtgärdas och snyggas till. Några Medborgarförslag behövs därför inte i ärendet, nu räckte det med några insändare i lokaltidningarna. Men vi kanske återkommer i andra ärenden.

Bengt Aldén

Rickard Erixon

Gerhard Eriksson

Anders Eriksson

Bengt Johansson

Mats Kias

Lena LindqvistBengt Aldén

Bo Storm

Anna Skyllkvist m.f

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.