2014-12-20 06:00

2015-01-20 22:44

Skäms S och S-O Axelsson

POLITIK: Varför tillsätter ni en partiföreträdare?

Hur tänker man inom Socialdemokraterna??? Nerdragningar inom stora delar av den kommunala verksamheten pågår år från år. Lärare, vårdpersonal mm går på knäna - trots detta ska det sparas mer och mer. Förklara då för mig och alla innevånare i kommunen varför man i dessa besparingstider tillsätter en S företrädare som säkert kostar mera än en lärare eller undersköterska i lön och sociala avgifter/år. Nu till mina frågor

1. Varför tillsätter man en partiföreträdare och vad kostar denne / år?

2. Sparar man pengar genom att tillsätta en alkoholhandläggare i stället för att dela med annan kommun?

3. Sparar man pengar genom att tillsätta en stadsarkitekt i stället för att använda en konsult?

4. Hur många av kommunens chefer bor i annan kommun och varför kräver man inte att dom är skrivna i Karlskoga kommun. Tror inte ett ögonblick på att det inte finns likvärdiga chefer att tillsätta som flyttar hit / redan bor i kommunen.

Min uppfattning är att politiskt styrda organisationer söker likasinnade i stället för dugliga chefer som alltid gör som politikerna vill/kräver. Dom som vågar säga ifrån är snart avsatta och vad kostar inte det i avgångsvederlag med mera?

Ser fram mot svar från dig S-O inom kort

Med vänlig hälsning


Stefan Markström

Hur tänker man inom Socialdemokraterna??? Nerdragningar inom stora delar av den kommunala verksamheten pågår år från år. Lärare, vårdpersonal mm går på knäna - trots detta ska det sparas mer och mer. Förklara då för mig och alla innevånare i kommunen varför man i dessa besparingstider tillsätter en S företrädare som säkert kostar mera än en lärare eller undersköterska i lön och sociala avgifter/år. Nu till mina frågor

1. Varför tillsätter man en partiföreträdare och vad kostar denne / år?

2. Sparar man pengar genom att tillsätta en alkoholhandläggare i stället för att dela med annan kommun?

3. Sparar man pengar genom att tillsätta en stadsarkitekt i stället för att använda en konsult?

4. Hur många av kommunens chefer bor i annan kommun och varför kräver man inte att dom är skrivna i Karlskoga kommun. Tror inte ett ögonblick på att det inte finns likvärdiga chefer att tillsätta som flyttar hit / redan bor i kommunen.

Min uppfattning är att politiskt styrda organisationer söker likasinnade i stället för dugliga chefer som alltid gör som politikerna vill/kräver. Dom som vågar säga ifrån är snart avsatta och vad kostar inte det i avgångsvederlag med mera?

Ser fram mot svar från dig S-O inom kort

Med vänlig hälsning


Stefan Markström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.