2014-12-19 06:00

2015-01-20 22:44

Ta bort övergångarna

JÄRNVÄGSÖVERGÅNG

Tycker det är dags att ta bort järnvägsövergångarna mellan Karlskoga och Nora på den delen som inte trafikeras längre.

De flesta skulle det räcka med att asfaltera över så att det enkelt går att återställa om det skulle bli aktuellt att öppna trafik igen (vilket inte är troligt under överskådlig tid).

Som det är nu ställer det till onödigt buller och slitage på bilar och lastbilar.


Pendlare Bråten

Tycker det är dags att ta bort järnvägsövergångarna mellan Karlskoga och Nora på den delen som inte trafikeras längre.

De flesta skulle det räcka med att asfaltera över så att det enkelt går att återställa om det skulle bli aktuellt att öppna trafik igen (vilket inte är troligt under överskådlig tid).

Som det är nu ställer det till onödigt buller och slitage på bilar och lastbilar.


Pendlare Bråten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.