2014-12-15 06:00

2015-01-20 22:44

Skär inte ner mer på skolan

UTBILDNING: Nu räcker det!

Skär inte ner mer på skolan i Karlskoga kommun!

Karlskoga växer och då även behovet av platser i skolor och förskolor. Vi har i dagarna passerat 30,000 invånare, vilket är glädjande men det ställer krav på att vi anpassar skolverksamheten efter det. Start av Häsängskolan är ett steg. Vi har i flera skolor just nu problem med stora klasser och trångboddhet. Att i ljuset av detta minska ramarna till Barn- och Utbildningsnämnden med mer än åtta miljoner kronor känns minst sagt magstarkt.

Vi har vikande måluppfyllelse i Karlskoga. År av neddragningar och anpassningar av skolornas verksamhet har satt sina spår. Kommunen har bland de billigaste skolorna i landet!

Vi har en fantastisk lärarkår som trots detta kämpar på för att ge eleverna det de har rätt till enligt skollagen. De känner frustration över att det inte finns tillräcklig hjälp av tex speciallärare eller möjlighet att skapa mindre undervisningsgrupper.

Elever riskerar att slås ut och bli en kostnad för andra delar av kommunens verksamheter. Den största kostnaden tar eleven själv med dålig självkänsla och svårighet att komma in på arbetsmarknaden.

Våra politiker måste tänka om och sluta skära ner på skolan och istället satsa på våra barn och ungdomars skolgång. Skärpning!

Lärarnas Riksförbund

Karlskoga

Skär inte ner mer på skolan i Karlskoga kommun!

Karlskoga växer och då även behovet av platser i skolor och förskolor. Vi har i dagarna passerat 30,000 invånare, vilket är glädjande men det ställer krav på att vi anpassar skolverksamheten efter det. Start av Häsängskolan är ett steg. Vi har i flera skolor just nu problem med stora klasser och trångboddhet. Att i ljuset av detta minska ramarna till Barn- och Utbildningsnämnden med mer än åtta miljoner kronor känns minst sagt magstarkt.

Vi har vikande måluppfyllelse i Karlskoga. År av neddragningar och anpassningar av skolornas verksamhet har satt sina spår. Kommunen har bland de billigaste skolorna i landet!

Vi har en fantastisk lärarkår som trots detta kämpar på för att ge eleverna det de har rätt till enligt skollagen. De känner frustration över att det inte finns tillräcklig hjälp av tex speciallärare eller möjlighet att skapa mindre undervisningsgrupper.

Elever riskerar att slås ut och bli en kostnad för andra delar av kommunens verksamheter. Den största kostnaden tar eleven själv med dålig självkänsla och svårighet att komma in på arbetsmarknaden.

Våra politiker måste tänka om och sluta skära ner på skolan och istället satsa på våra barn och ungdomars skolgång. Skärpning!

Lärarnas Riksförbund

Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.