2014-12-13 06:00

2015-01-20 22:44

Kliv av medan tid finns

EXTRAVALET: Folkpartiet har inte väljarnas stöd

Extravalet

Degerforsborna visade tydligt i valet 2014 att stödet för Folkpartiet inte fanns. Den senaste tiden av förhandlingar inom Degerfors politiken är tragisk för hela demokratin. Vänsterns giv att erbjuda platser till Folkpartiet är ännu ett bevis på Vänsterns sätt att beskriva historia och demokrati. En blick ut i den stora världen så finns historiska likheter med hur demokratin har hanterats av vänsterpartier.

Det är tyvärr begripligt att Vänsterpartiet inte respekterar valresultat! Folkpartiet har i sin historia tydligt frihet och respekt för demokratins idé som grund. Här är besvikelsen stor hos många Degerforsare! Folkpartiets agerande är obegripligt i vår tid! Vad har hänt med liberal kompetens i vår kommun? Visa nu som sanna folkpartister respekt och kompetens för valresultatet i Degerfors. Våga vara liberaler till att kliva av Vänsterns dribblande med demokratin!.

Demokrat

Degerforsborna visade tydligt i valet 2014 att stödet för Folkpartiet inte fanns. Den senaste tiden av förhandlingar inom Degerfors politiken är tragisk för hela demokratin. Vänsterns giv att erbjuda platser till Folkpartiet är ännu ett bevis på Vänsterns sätt att beskriva historia och demokrati. En blick ut i den stora världen så finns historiska likheter med hur demokratin har hanterats av vänsterpartier.

Det är tyvärr begripligt att Vänsterpartiet inte respekterar valresultat! Folkpartiet har i sin historia tydligt frihet och respekt för demokratins idé som grund. Här är besvikelsen stor hos många Degerforsare! Folkpartiets agerande är obegripligt i vår tid! Vad har hänt med liberal kompetens i vår kommun? Visa nu som sanna folkpartister respekt och kompetens för valresultatet i Degerfors. Våga vara liberaler till att kliva av Vänsterns dribblande med demokratin!.

Demokrat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.