2014-12-12 06:00

2015-01-20 23:09

Förskola öppen för alla

BARNOMSORG: Möjlighet till barnomsorg vid planeringsdagar

Nu finns möjligheten att få barnomsorg vid planeringsdagar i Degerfors kommun

Som småbarnsförälder kan det emellanåt vara svårt att få familjelivet att fungera vid de tre planeringsdagar som förskolan och fritidshemmen har varje år. Dessa dagar är förskolan och fritidshemmen stängda.

Kom då att jämföra situationen med Karlskoga där en förskola i varje rektorsområde har öppet vid dessa dagar och de bemannas av vikarier. I Degerfors är allt stängt.

Skrev då en motion om detta för att åtminstone en förskola i Degerfors skulle ha öppet.

Har nu fått svar från KUN, Kultur och utbildningsnämnden: Det visar sig att möjligheten att få barnpassning hela tiden funnits där. Dock går de inte att läsa om detta i något reglemente och endast ett fåtal ur personalen vet själva om detta. Inte undra på att förvaltningen påpekar att få eller inga föräldrar utnyttjar möjligheten då ingen känner till dess existens.

Vidare säger förvaltningen att tydlig information ska ges till föräldrarna om att barnomsorgsbehovet kan tillgodoses.

Internt ska detta upplysas om i Förvaltningen informerar...

Tittar man på Degerfors kommuns hemsida så berättas det att 7 januari har förskolan stängt.

Ingen information om att man visst får ha barnen i förskolan trots detta om man i god tid pratar med berörd förskolechef.

Har som fritidspolitiker fått en stor mängd synpunkter på detta av andra föräldrar som klagat på att förskolan har stängt. Alla kan inte ta ledigt från jobbet. Slut på semester med mera. Vissa har till och med fått ansöka om vård av barn, Vab för att få familjepusslet att stämma.

Slutsatsen är att förskolor och fritidshem har öppet under de tre stängningsdagarna/ planeringsdagarna... Om man säger till alltså. Då bemannas förskolan med vikarier. Självklart behöver barnen vara inskolade med vikarierna så att trygghet ges under vistelsen.

Motionen gjorde alltså nytta rent informativt, nu vet vi vad som gäller...


Jan Johansson

För Kristdemokraterna i Degerfors

Nu finns möjligheten att få barnomsorg vid planeringsdagar i Degerfors kommun

Som småbarnsförälder kan det emellanåt vara svårt att få familjelivet att fungera vid de tre planeringsdagar som förskolan och fritidshemmen har varje år. Dessa dagar är förskolan och fritidshemmen stängda.

Kom då att jämföra situationen med Karlskoga där en förskola i varje rektorsområde har öppet vid dessa dagar och de bemannas av vikarier. I Degerfors är allt stängt.

Skrev då en motion om detta för att åtminstone en förskola i Degerfors skulle ha öppet.

Har nu fått svar från KUN, Kultur och utbildningsnämnden: Det visar sig att möjligheten att få barnpassning hela tiden funnits där. Dock går de inte att läsa om detta i något reglemente och endast ett fåtal ur personalen vet själva om detta. Inte undra på att förvaltningen påpekar att få eller inga föräldrar utnyttjar möjligheten då ingen känner till dess existens.

Vidare säger förvaltningen att tydlig information ska ges till föräldrarna om att barnomsorgsbehovet kan tillgodoses.

Internt ska detta upplysas om i Förvaltningen informerar...

Tittar man på Degerfors kommuns hemsida så berättas det att 7 januari har förskolan stängt.

Ingen information om att man visst får ha barnen i förskolan trots detta om man i god tid pratar med berörd förskolechef.

Har som fritidspolitiker fått en stor mängd synpunkter på detta av andra föräldrar som klagat på att förskolan har stängt. Alla kan inte ta ledigt från jobbet. Slut på semester med mera. Vissa har till och med fått ansöka om vård av barn, Vab för att få familjepusslet att stämma.

Slutsatsen är att förskolor och fritidshem har öppet under de tre stängningsdagarna/ planeringsdagarna... Om man säger till alltså. Då bemannas förskolan med vikarier. Självklart behöver barnen vara inskolade med vikarierna så att trygghet ges under vistelsen.

Motionen gjorde alltså nytta rent informativt, nu vet vi vad som gäller...


Jan Johansson

För Kristdemokraterna i Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.