2018-09-08 06:00

2018-09-08 06:00

Blå dunster å vite lögner

KRONIKA: Torbjörn S. Karlsson

Ja tocken ä dä, i môra ä dä val å dä ha fôlle sällan vôre så ovisst hur dä ska gå.

Å färger ä dä ôt alle hôll som på den värste Pikasso.

Dä ä rött å dä ä grönt, dä ä blått å dä ä grått å för en del ä dä mäste kôlsvart.

Men ett har di gemensamt allihopa.

Di vrir å ljuger så dä står härliga till å vore dä så att di vore Pinokkio-kopier så skulle di ha ramla framlänges mä näsa i backen för länge senna.

Men nu ä dä ju faktiskt så att när en politiker hanskes lite ovarsamt mä sanninga så kalles dä helt enkelt för vallöften. Å när dä ä dags å infrie di där löftena kan ju förutsättnigera han ändrats å då gäller di helt enkelt inte längre.

Men nu ä dä ju också så att vi som bor i värmland klarer ôss litte bättre för vi vet ju att dä ä stor skenad på ljuging å e lögn.

Å då kommer ja naturligtvis direkt å tänke på dä där fruntimre frå Mårbacka som va så rekti å liuge att ho feck Nobelprise. För dä förstår ju var å en att dä där som ho skrev ôm gåsa å Holgerssons pôjk inte va nôge anne än e stor fet lögn.

Unnrer just ôm ho inte hade blitt en väldit bra politiker?

Men hur som helst mä dä, i môra ä dä som sagt dags å röste å dä viktit att vi gör så allihop.

Å så kände Öl-Oskar frå Kosia sjön ôg, en valdag för en herrans massa år se'n.

Fast egentligen va Oskar inte ett dugg sinnad å lämne sitt lille tôrp men han kände sej pockad å göre sin plikt å så ble dä.

Så han prässa sej i konfirmatinskostymen å tog bussen framôt sta'n å herre jävlar va fôlk dä va där.

Oskar svettades ymnit men te slut hade han rösta färdit å tyckte absolut att han hade förtjäna ett par pilsner på stadshotelle.

Där va dä också en herrans massa fôlk men te slut hitta Oskar ett ledit bord å börja belöna sej.

Där, på Stadshotellet, satt också de bägge doktorera Lindgren å Wistrand å belöna sej. Fast på ett anne plan kanske.

Men i alla fall, dä led mot stängnigsdags å väl därute fick doktorera syn på Oskar som hade lagt sej te' mä ett mycke besynnerligt sätt å gå.

Väldit brebent å mä armera rakt ut förflytta sej Oskar mä stor försiktihet framôt.

Nu fick doktorera för sej att di skulle slô va ôm va dä va för fel på Oskar.

Lindgren han satsa på ryggskôtt mennas Wistrand trodde att dä va ischiasnerven som satt i kläm.

Å så geck di ifatt Oskar å förklara va di trodde å unnra vem uttå dôm som hade rätt.

– Jae, sa Oskar, då ä dä att så att vi hade fel alle tre.

– Alle tre, utbrast doktorera, va mener han egentligen?

– Joe, sa Oskar, själv trodde ja att dä va en vär-fis, men dä va dä inte å då geck dä tocken här.

Oskar fick gå hemôt för inte kunne han sätte sej på bussen nersketen som han var. Å dä kanske va like bra dä för då hann han å nyktre te i alle fall rätt så skaplit.

Va han hade rösta på, ja dä hade han glömt man han hade i alle fall gjort sin plikt hann han mä å tänke innan han sômna på kökssôffa.

Så gör nu som Oskar i môra. Gör er plikt å gå röste ätter eran egen övertygelse.

Rött, blått, grått, grönt eller kôlsvart.

Å lysnne inte för mycke på di vite lögnera å di blå dunstera.

Å färger ä dä ôt alle hôll som på den värste Pikasso.

Dä ä rött å dä ä grönt, dä ä blått å dä ä grått å för en del ä dä mäste kôlsvart.

Men ett har di gemensamt allihopa.

Di vrir å ljuger så dä står härliga till å vore dä så att di vore Pinokkio-kopier så skulle di ha ramla framlänges mä näsa i backen för länge senna.

Men nu ä dä ju faktiskt så att när en politiker hanskes lite ovarsamt mä sanninga så kalles dä helt enkelt för vallöften. Å när dä ä dags å infrie di där löftena kan ju förutsättnigera han ändrats å då gäller di helt enkelt inte längre.

Men nu ä dä ju också så att vi som bor i värmland klarer ôss litte bättre för vi vet ju att dä ä stor skenad på ljuging å e lögn.

Å då kommer ja naturligtvis direkt å tänke på dä där fruntimre frå Mårbacka som va så rekti å liuge att ho feck Nobelprise. För dä förstår ju var å en att dä där som ho skrev ôm gåsa å Holgerssons pôjk inte va nôge anne än e stor fet lögn.

Unnrer just ôm ho inte hade blitt en väldit bra politiker?

Men hur som helst mä dä, i môra ä dä som sagt dags å röste å dä viktit att vi gör så allihop.

Å så kände Öl-Oskar frå Kosia sjön ôg, en valdag för en herrans massa år se'n.

Fast egentligen va Oskar inte ett dugg sinnad å lämne sitt lille tôrp men han kände sej pockad å göre sin plikt å så ble dä.

Så han prässa sej i konfirmatinskostymen å tog bussen framôt sta'n å herre jävlar va fôlk dä va där.

Oskar svettades ymnit men te slut hade han rösta färdit å tyckte absolut att han hade förtjäna ett par pilsner på stadshotelle.

Där va dä också en herrans massa fôlk men te slut hitta Oskar ett ledit bord å börja belöna sej.

Där, på Stadshotellet, satt också de bägge doktorera Lindgren å Wistrand å belöna sej. Fast på ett anne plan kanske.

Men i alla fall, dä led mot stängnigsdags å väl därute fick doktorera syn på Oskar som hade lagt sej te' mä ett mycke besynnerligt sätt å gå.

Väldit brebent å mä armera rakt ut förflytta sej Oskar mä stor försiktihet framôt.

Nu fick doktorera för sej att di skulle slô va ôm va dä va för fel på Oskar.

Lindgren han satsa på ryggskôtt mennas Wistrand trodde att dä va ischiasnerven som satt i kläm.

Å så geck di ifatt Oskar å förklara va di trodde å unnra vem uttå dôm som hade rätt.

– Jae, sa Oskar, då ä dä att så att vi hade fel alle tre.

– Alle tre, utbrast doktorera, va mener han egentligen?

– Joe, sa Oskar, själv trodde ja att dä va en vär-fis, men dä va dä inte å då geck dä tocken här.

Oskar fick gå hemôt för inte kunne han sätte sej på bussen nersketen som han var. Å dä kanske va like bra dä för då hann han å nyktre te i alle fall rätt så skaplit.

Va han hade rösta på, ja dä hade han glömt man han hade i alle fall gjort sin plikt hann han mä å tänke innan han sômna på kökssôffa.

Så gör nu som Oskar i môra. Gör er plikt å gå röste ätter eran egen övertygelse.

Rött, blått, grått, grönt eller kôlsvart.

Å lysnne inte för mycke på di vite lögnera å di blå dunstera.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.