2018-05-18 11:22

2018-05-18 11:58

Kommunal konst på vift

KOMMUNALT: Bristande märkning av kommunens konst skall ses över och bearbetas

Karlskoga kommuns lokaler är fulla av konst, både ny som gammal, men det är ingen som riktigt vet var respektive verk befinner sig. Detta är något som konstaterats efter en fördjupad granskning i ämnet.

Den fördjupade granskningen genomfördes av Pwc efter att förtroendevalda revisorer under 2017 utfört en riskanalys gällande märkning av kommunens konst.

Resultatet av granskningen tvingar nu kommunen att agera. Det är dock skillnad mellan den konst som är ny, och den som donerats från tidigare ägare.

– Det här handlar framför allt om den konst som donerats till oss. Den nya konsten som kommer in märks på ett annat sätt så där existerar inte detta problem i samma utsträckning, säger Siv Björck Kjellgren på kultur- och föreningsnämnden.

Beprövad modell

En tanke som ligger på bordet är att använda sig av Spectrum, muséernas egen standard världen för förvaltning och hantering av olika typer av samlingar. Här handlar det om åtta primära processer för att säkerställa ett effektivt flöde och korrekt genomförande.

Oavsett var det slutligen hamnar är det ett arbete som kommer ta sin tid. Jobbet med att införa nya rutiner kring märkning och kontroll av var konsten befinner sig, samt att utföra det praktiska jobbet, har planerats till att kunna vara klart i december. Detta är dock något Björck Kjellgren tror är önsketänkande.

– Jag kan inte se hur ett såpass omfattande arbete skulle kunna vara klart på sex månader. Mer realistiskt är snarare 18 månader, kanske till och med upp till 24. Det är ett omfattande jobb och det kommer kräva sin tid.

Har bytt plats

Skillnaden mellan hur omfattande problemet varit hos den donerade konsten gentemot den nya kan beskrivas som ”om” mot ”var” – för den donerade är frågan ibland om konsten finns medan det hos den nya handlar mer om var den finns.

En stor anledning till att problemet uppstått är att anställda bytt konst mellan varandras arbetsrum utan att meddela detta till kommunens kultursekreterare och huvudansvarige i frågan, Göran Persson.

– Tanken är att så fort en tavla byter plats med någon annan så ska det rapporteras in. Detta är dock något som sällan skett och därför blir det svårt att lokalisera den när den väl ska finnas. Det har funnits en rutin kring detta men den har inte varit tydlig nog, något som nu ska ändras på i och med de nya rutiner som kommer att tas fram.

Om de nya rutinerna kan implementeras under 2019 eller 2020 återstår att se.

Den fördjupade granskningen genomfördes av Pwc efter att förtroendevalda revisorer under 2017 utfört en riskanalys gällande märkning av kommunens konst.

Resultatet av granskningen tvingar nu kommunen att agera. Det är dock skillnad mellan den konst som är ny, och den som donerats från tidigare ägare.

– Det här handlar framför allt om den konst som donerats till oss. Den nya konsten som kommer in märks på ett annat sätt så där existerar inte detta problem i samma utsträckning, säger Siv Björck Kjellgren på kultur- och föreningsnämnden.

Beprövad modell

En tanke som ligger på bordet är att använda sig av Spectrum, muséernas egen standard världen för förvaltning och hantering av olika typer av samlingar. Här handlar det om åtta primära processer för att säkerställa ett effektivt flöde och korrekt genomförande.

Oavsett var det slutligen hamnar är det ett arbete som kommer ta sin tid. Jobbet med att införa nya rutiner kring märkning och kontroll av var konsten befinner sig, samt att utföra det praktiska jobbet, har planerats till att kunna vara klart i december. Detta är dock något Björck Kjellgren tror är önsketänkande.

– Jag kan inte se hur ett såpass omfattande arbete skulle kunna vara klart på sex månader. Mer realistiskt är snarare 18 månader, kanske till och med upp till 24. Det är ett omfattande jobb och det kommer kräva sin tid.

Har bytt plats

Skillnaden mellan hur omfattande problemet varit hos den donerade konsten gentemot den nya kan beskrivas som ”om” mot ”var” – för den donerade är frågan ibland om konsten finns medan det hos den nya handlar mer om var den finns.

En stor anledning till att problemet uppstått är att anställda bytt konst mellan varandras arbetsrum utan att meddela detta till kommunens kultursekreterare och huvudansvarige i frågan, Göran Persson.

– Tanken är att så fort en tavla byter plats med någon annan så ska det rapporteras in. Detta är dock något som sällan skett och därför blir det svårt att lokalisera den när den väl ska finnas. Det har funnits en rutin kring detta men den har inte varit tydlig nog, något som nu ska ändras på i och med de nya rutiner som kommer att tas fram.

Om de nya rutinerna kan implementeras under 2019 eller 2020 återstår att se.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.