2018-01-10 19:53

2018-01-10 19:53

Oense om skjutfältens värde

KARLSKOGA/ÖREBRO: Karlskoga kommun om ny översiktsplan för Örebro

Karlskoga kommun har fått lämna synpunkter på ett förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun.

En del i förslaget tycker man är bra, medan man är mer tveksam till andra delar.

Genom Bosse Björk understryker Karlskoga kommun att man uppskattar Örebro kommuns mycket tydliga ställningstagande för en snabb och gen järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm och som har en sträckning som passerar Karlskoga.

Järnväg i förslaget

Karlskoga kommun uppskattar också att hela den gemensamt utredda sträckningen av järnvägen finns med i förslaget till ny översiktsplan.

Däremot har man synpunkter på Örebro kommuns inställning till Villingsbergs och Bofors skjutfält. I Karlskoga ser man skjutfälten som en ovärderlig regional tillgång ur näringslivssynpunkt, medan Örebro kommun har grundinställningen att skjutfälten är ett problem.

Förslag på ändringar

Karlskoga kommun konstaterar i sitt yttrande att om Örebro kommun vill tillmötesgå Karlskoga kommuns ståndpunkt om skjutfälten så måste man tydligt acceptera Bofors skjutfält, vilket Karlskoga kommun anser inte är fallet i förslaget.

Dessutom anser man att Örebro kommuns ställningstaganden i planen tydligare måste acceptera skjutfältens värde. Man har därför lämnat en rad förslag på ändringar i texten i planen.

Genom Bosse Björk understryker Karlskoga kommun att man uppskattar Örebro kommuns mycket tydliga ställningstagande för en snabb och gen järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm och som har en sträckning som passerar Karlskoga.

Järnväg i förslaget

Karlskoga kommun uppskattar också att hela den gemensamt utredda sträckningen av järnvägen finns med i förslaget till ny översiktsplan.

Däremot har man synpunkter på Örebro kommuns inställning till Villingsbergs och Bofors skjutfält. I Karlskoga ser man skjutfälten som en ovärderlig regional tillgång ur näringslivssynpunkt, medan Örebro kommun har grundinställningen att skjutfälten är ett problem.

Förslag på ändringar

Karlskoga kommun konstaterar i sitt yttrande att om Örebro kommun vill tillmötesgå Karlskoga kommuns ståndpunkt om skjutfälten så måste man tydligt acceptera Bofors skjutfält, vilket Karlskoga kommun anser inte är fallet i förslaget.

Dessutom anser man att Örebro kommuns ställningstaganden i planen tydligare måste acceptera skjutfältens värde. Man har därför lämnat en rad förslag på ändringar i texten i planen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.