2017-12-07 06:00

2017-12-07 06:00

Höjda avgifter nästa år

DEGERFORS: Timtaxa i hemtjänsten och mat i särskilt boende

Höjningar är att vänta på såväl timtaxa som avgifter för kost inom vård och omsorg i Degerfors nästa år.

Kommunstyrelsen går på socialnämndens förslag till taxe- och avgiftshöjningar nästa år. De föreslår därför kommunfullmäktige att fastställa de nya avgifterna som innebär höjningar från två till 78 kronor.

Tjänster inom hemtjänsten ska höjas med 11 kronor i timman till 376 kronor per timme. Det är en anpassning till de rådande priserna i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden.

Kostavgifter

En anpassning är även höjningen av månadskostnaden för kost i särskilt boende, som höjs med 78 kronor till 3 788 kronor i månaden.

Kostnaderna för kost vid korttidsvistelse höjs med två kronor per dygn. Även kost på dagverksamhet höjs, om förslaget går igenom, med 2,1 procent.

Oförändrade föreslås däremot avgifterna för matdistribution, trygghetslarm och omvårdnad vid korttidsvård att vara.

Kommunstyrelsen går på socialnämndens förslag till taxe- och avgiftshöjningar nästa år. De föreslår därför kommunfullmäktige att fastställa de nya avgifterna som innebär höjningar från två till 78 kronor.

Tjänster inom hemtjänsten ska höjas med 11 kronor i timman till 376 kronor per timme. Det är en anpassning till de rådande priserna i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden.

Kostavgifter

En anpassning är även höjningen av månadskostnaden för kost i särskilt boende, som höjs med 78 kronor till 3 788 kronor i månaden.

Kostnaderna för kost vid korttidsvistelse höjs med två kronor per dygn. Även kost på dagverksamhet höjs, om förslaget går igenom, med 2,1 procent.

Oförändrade föreslås däremot avgifterna för matdistribution, trygghetslarm och omvårdnad vid korttidsvård att vara.