2017-11-14 18:38

2017-11-16 13:56

Skolan måste tvätta gardinerna

SKOLA

Bygg- och miljökontoret har fått flera klagomål om städningen på Stråningstorpsskolan i Karlskoga och efter en inspektion i oktober föreslås att ett antal åtgärder genomförs.

Miljökontoret konstaterar att många av bristerna åtgärdats eller ska åtgärdas men att det saknas rutiner för så kallad sällanstäd, som bör ske två-tre gånger per år.

Bland det som miljökontoret anser bör åtgärdas och skapas rutiner för är tvätt av högt sittande gardiner och ljuddämpningen i taken i klassrummen samt städning av lysrör, lampor och ventilationsdon.

Miljökontoret lämnar inget föreläggande men anser att åtgärderna bör vara genomförda senast 20 november 2017.

Miljökontoret konstaterar att många av bristerna åtgärdats eller ska åtgärdas men att det saknas rutiner för så kallad sällanstäd, som bör ske två-tre gånger per år.

Bland det som miljökontoret anser bör åtgärdas och skapas rutiner för är tvätt av högt sittande gardiner och ljuddämpningen i taken i klassrummen samt städning av lysrör, lampor och ventilationsdon.

Miljökontoret lämnar inget föreläggande men anser att åtgärderna bör vara genomförda senast 20 november 2017.