2017-11-14 06:00

2017-11-14 06:00

Fler kvinnor arbetslösa

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i länet minskar bland män men ökar bland kvinnor. Enligt Arbetsförmedlingen beror det på att fler utrikesfödda kvinnor skriver in sig som arbetslösa.

Bland männen i Örebro län har arbetslösheten minskat varje månad under 2017 men för kvinnor har utvecklingen varit den motsatta, enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober månad.

Trots det var det fortfarande fler män än kvinnor som var arbetslösa i länet under oktober 2017, 8,1 procent av männen mot 7,1 procent av kvinnorna.

Förklaringen till att arbetslösheten ökar bland kvinnor är att fler utrikesfödda kvinnor har skrivit in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i år.

Det har inte heller varit en lika stor ökning bland utrikes födda män som skrivit in sig som arbetslösa.

– En stor del av de kvinnor som nu kliver in i arbetskraften har kort eller ingen arbetslivserfarenhet. De riskerar därför att vara arbetslösa längre än männen. Vi måste också fånga upp den informella kompetens som finns hos många av de kvinnor som saknar formell utbildning, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju i ett pressmeddelande.

Bland männen i Örebro län har arbetslösheten minskat varje månad under 2017 men för kvinnor har utvecklingen varit den motsatta, enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober månad.

Trots det var det fortfarande fler män än kvinnor som var arbetslösa i länet under oktober 2017, 8,1 procent av männen mot 7,1 procent av kvinnorna.

Förklaringen till att arbetslösheten ökar bland kvinnor är att fler utrikesfödda kvinnor har skrivit in sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i år.

Det har inte heller varit en lika stor ökning bland utrikes födda män som skrivit in sig som arbetslösa.

– En stor del av de kvinnor som nu kliver in i arbetskraften har kort eller ingen arbetslivserfarenhet. De riskerar därför att vara arbetslösa längre än männen. Vi måste också fånga upp den informella kompetens som finns hos många av de kvinnor som saknar formell utbildning, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju i ett pressmeddelande.