2017-11-14 20:45

2017-11-14 20:45

Alkohol på fullmäktiges bord

POLITIK: Debatt och votering om avgifter för serveringstillstånd

En ny taxa för prövning, tillstånd och kontroll för alkoholservering i Karlskoga blev den stora debattfrågan under ett i övrigt kort sammanträde i kommunfullmäktige på tisdagen.

Förslaget om ny taxa inom alkoholområdet togs fram för att Karlskoga och Storfors ska ha samma avgifter. Kommunerna numera har en gemensam myndighetsnämnd och bygg- och miljökontoret sköter tillsynen i båda kommunerna.

Förslaget har tidigare återremitterats för att förtydliga delar i taxan.

Annica Wetterling (M) som tidigare reagerat på vad hon ansåg vara brister i taxan var inte nöjd den här gången heller och hon ansåg inte att alla frågetecken rätats ut.

Wetterling ifrågasatte avgiften på 6000 kronor som de som har serveringstillstånd ska betala vid ägarbyte och hänvisade till ett motförslag om timtaxa i stället som hennes partikamrat Linda Brunzell lagt fram i myndighetsnämnden.

– Om en delägare vill dra sig ur och det är den enda ändring som sker är den avgiften väldigt dyr och jag ifrågasätter om det är enligt självkostnadsprincipen. Och varför ska någon betala för ett kunskapsprov i det läget. Det har ingen relevans, säger Wetterling.

Wetterling efterlyste därför ett tillägg i taxan om att en avgift kan sättas ned om det finns skäl för det, något som finns hos andra kommuner.

Wetterling saknade även en skrivning om nedsättning av avgiften vid samordningsvinster när en näringsidkare har flera typer av tillsyn av kommunen.

Samordningsvinster

Myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S) framhöll att det här inte är en ny taxa utan tas upp för att harmonisera med Storfors.

– Jag tycker att det här är ett bra förslag som är väl genomarbetat. Jag betraktar det som självklart att man ska beakta samordningsvinster. Om man ska vara väldigt detaljerad kanske man ska skriva med sådant men det är inte frågan om en juridisk text, säger Pettersson.

Wetterling menade däremot, med hänvisning till SKL, att man inte kan sätta ned avgifter om det inte finns inskrivet i taxan. Att det inte kan vara ett fritt val.

– Myndighetsutövning är lagreglerat, säger Wetterling.

Trots kritiken antogs taxan av majoriteten efter en votering där hela oppositionen röstade för avslag.

En liknande debatt fördes även kring en helt ny taxa för tillsyn av e-cigaretter där frågan om samordningsvinster också fanns med.

Kommunfullmäktige behandlade även ett nytt VA-område för Villingsberg och en ny VA-taxa med höjning av den fasta avgiften med tio procent.

Pia Renman (M), vice ordförande i Kemab, ifrågasatte att styrelsen och vd:n inte fått yttra sig om förslaget om nytt VA-område innan beslut.

– Är det så här kommunen ska arbeta mot VA-bolaget? säger Renman.

Renman underkände också det underlag för höjningen av VA-taxan som kommunfullmäktige fått.

– Vi fick en bra redogörelse i kommunstyrelsen men jag ser att underlaget vi har nu är alldeles för lite utifrån vad vi fick ta del av då, svarar Nina Höijer (S).

Trots kritiken fattades båda VA-besluten utan reservationer.

Förslaget om ny taxa inom alkoholområdet togs fram för att Karlskoga och Storfors ska ha samma avgifter. Kommunerna numera har en gemensam myndighetsnämnd och bygg- och miljökontoret sköter tillsynen i båda kommunerna.

Förslaget har tidigare återremitterats för att förtydliga delar i taxan.

Annica Wetterling (M) som tidigare reagerat på vad hon ansåg vara brister i taxan var inte nöjd den här gången heller och hon ansåg inte att alla frågetecken rätats ut.

Wetterling ifrågasatte avgiften på 6000 kronor som de som har serveringstillstånd ska betala vid ägarbyte och hänvisade till ett motförslag om timtaxa i stället som hennes partikamrat Linda Brunzell lagt fram i myndighetsnämnden.

– Om en delägare vill dra sig ur och det är den enda ändring som sker är den avgiften väldigt dyr och jag ifrågasätter om det är enligt självkostnadsprincipen. Och varför ska någon betala för ett kunskapsprov i det läget. Det har ingen relevans, säger Wetterling.

Wetterling efterlyste därför ett tillägg i taxan om att en avgift kan sättas ned om det finns skäl för det, något som finns hos andra kommuner.

Wetterling saknade även en skrivning om nedsättning av avgiften vid samordningsvinster när en näringsidkare har flera typer av tillsyn av kommunen.

Samordningsvinster

Myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S) framhöll att det här inte är en ny taxa utan tas upp för att harmonisera med Storfors.

– Jag tycker att det här är ett bra förslag som är väl genomarbetat. Jag betraktar det som självklart att man ska beakta samordningsvinster. Om man ska vara väldigt detaljerad kanske man ska skriva med sådant men det är inte frågan om en juridisk text, säger Pettersson.

Wetterling menade däremot, med hänvisning till SKL, att man inte kan sätta ned avgifter om det inte finns inskrivet i taxan. Att det inte kan vara ett fritt val.

– Myndighetsutövning är lagreglerat, säger Wetterling.

Trots kritiken antogs taxan av majoriteten efter en votering där hela oppositionen röstade för avslag.

En liknande debatt fördes även kring en helt ny taxa för tillsyn av e-cigaretter där frågan om samordningsvinster också fanns med.

Kommunfullmäktige behandlade även ett nytt VA-område för Villingsberg och en ny VA-taxa med höjning av den fasta avgiften med tio procent.

Pia Renman (M), vice ordförande i Kemab, ifrågasatte att styrelsen och vd:n inte fått yttra sig om förslaget om nytt VA-område innan beslut.

– Är det så här kommunen ska arbeta mot VA-bolaget? säger Renman.

Renman underkände också det underlag för höjningen av VA-taxan som kommunfullmäktige fått.

– Vi fick en bra redogörelse i kommunstyrelsen men jag ser att underlaget vi har nu är alldeles för lite utifrån vad vi fick ta del av då, svarar Nina Höijer (S).

Trots kritiken fattades båda VA-besluten utan reservationer.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.