2017-11-13 20:15

2017-11-13 20:15

Länstrafiken får kritik av Konsumentverket

KONSUMENT

Konsumentverket kritiserar Länstrafiken i Örebro för vilseledande marknadsföring och oskäliga resevillkor.

Länstrafiken brister enligt Konsumentverket i att informera om resenärernas rättigheter och tillgängligheten samt gör olagliga inskränkningar i rätten att få ersättning vid större förseningar.

Bristerna handlar bland annat om att information om resenärernas rättigheter saknas på webbplatsen, i broschyrer och i appen.

Länstrafiken ger inte heller tillräcklig information om tillgängligheten på stationer och hållplatser, både när det gäller öppettider och hållplatsernas utformning.

Konsumentverket invänder även mot att Länstrafiken marknadsför förseningsersättning som en förmån trots att det är en lagstadgad rättighet för resenärerna.

Länstrafiken brister enligt Konsumentverket i att informera om resenärernas rättigheter och tillgängligheten samt gör olagliga inskränkningar i rätten att få ersättning vid större förseningar.

Bristerna handlar bland annat om att information om resenärernas rättigheter saknas på webbplatsen, i broschyrer och i appen.

Länstrafiken ger inte heller tillräcklig information om tillgängligheten på stationer och hållplatser, både när det gäller öppettider och hållplatsernas utformning.

Konsumentverket invänder även mot att Länstrafiken marknadsför förseningsersättning som en förmån trots att det är en lagstadgad rättighet för resenärerna.