2017-11-13 20:33

2017-11-13 20:34

Får bygga brygga för 20 båtar

STORÄNGSUDDEN

Myndighetsnämnden har beviljat Storängsuddens samfällighetsförening bygglov för en 26 meter lång brygga i Möckeln med plats för 20 båtar.

Detaljplanen tillåter redan en eller två bryggor i området och därför behövs ingen särskild strandskyddsprövning.

En ny väg ska anläggas till bryggan och eftersom det inte ska vara en båtiläggningsplats ska en bom sättas upp på vägen.

Muddring måste genomföras då det är för grunt och den vattenverksamheten behandlas i ett separat ärende.

Detaljplanen tillåter redan en eller två bryggor i området och därför behövs ingen särskild strandskyddsprövning.

En ny väg ska anläggas till bryggan och eftersom det inte ska vara en båtiläggningsplats ska en bom sättas upp på vägen.

Muddring måste genomföras då det är för grunt och den vattenverksamheten behandlas i ett separat ärende.