2017-10-12 17:00

2017-10-12 17:00

Så mycket kostar elevhälsan

SKOLA: Knappt 3 000 i Karlskoga, drygt 4 000 i Degerfors

Karlskoga ligger på riksnivå när det gäller de ekonomiska resurserna till elevhälsan. I Degerfors är summan något högre.

Den genomsnittliga kostnaden per elev i landets kommunala grundskolor låg på 104 800 kronor förra året.

Av den summan gick 3 060 kronor till elevhälsan, det vill säga tre procent av kostnaden. Övriga kostnader är undervisning, lokaler och inventarier, skolmåltider, bibliotek samt lärverktyg och utrustning.

Det är Nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistiken utifrån uppgifter från Skolverket. I den redovisade summan för elevhälsan ingår kostnader för skolläkare, skolsjuksköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Där ingår också köpta tjänster från till exempel landsting/region.

Skillnad i organisation

Däremot ingår inte kostnader för lokaler, elevassistenter, personliga assistenter, skolvärdar och elevförsäkringar.

– Det ser olika ut hur man organiserar elevhälsan. På en del ställen finns den på skolenheterna, på andra ställen kan den finnas centralt. En del huvudskolmän kanske köper in tjänsterna. Men alla elever ska ha tillgång till elevhälsa, säger Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Tre procent

För Karlskogas del uppgick totalkostnaden för en elev till 89 400 kronor och här gick också tre procent till elevhälsan, 2 780 kronor. Elevantalet i Karlskoga var i genomsnitt 2 960 under 2016 och den totala kostnaden för eleverna uppgår till drygt 260 miljoner kronor.

Degerfors ligger något högre vad gäller kostnaden för elevhälsan, fyra procent av totalkostnaden per elev. Av de 115 100 kronorna som var kostnaden per elev 2016 gick 4 090 kronor till elevhälsan. Under förra året fanns i genomsnitt 845 elever i Degerfors och totalkostnaden för eleverna var drygt 97 miljoner kronor.

Sett till hela Örebro län är det Askersund som lägger mest pengar på elevhälsan, 5 280 kronor. Summan motsvarar drygt fyra procent av den totala kostnaden per elev som är 121 700 kronor.

Hallsberg är dock den kommun där elevhälsan stor i topp andelsmässigt. Av den totala kostnaden per elev går fem procent till elevhälsan, 4 330 kronor av 86 900 kronor.

I hela landet är det Bräcke som utmärker sig som den kommun som avsätter mest pengar på elevhälsan, 10 980 kronor. Summan motsvarar åtta procent av totalbeloppet per elev. Minst lägger Nordmaling, 1 520 kronor, drygt en procent av totalsumman.

Enligt lagen

Elevhälsan regleras i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Enligt Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och ett stöd i elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan har också en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd samt vid beslut om specialpedagogiska åtgärder.

Den genomsnittliga kostnaden per elev i landets kommunala grundskolor låg på 104 800 kronor förra året.

Av den summan gick 3 060 kronor till elevhälsan, det vill säga tre procent av kostnaden. Övriga kostnader är undervisning, lokaler och inventarier, skolmåltider, bibliotek samt lärverktyg och utrustning.

Det är Nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistiken utifrån uppgifter från Skolverket. I den redovisade summan för elevhälsan ingår kostnader för skolläkare, skolsjuksköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Där ingår också köpta tjänster från till exempel landsting/region.

Skillnad i organisation

Däremot ingår inte kostnader för lokaler, elevassistenter, personliga assistenter, skolvärdar och elevförsäkringar.

– Det ser olika ut hur man organiserar elevhälsan. På en del ställen finns den på skolenheterna, på andra ställen kan den finnas centralt. En del huvudskolmän kanske köper in tjänsterna. Men alla elever ska ha tillgång till elevhälsa, säger Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Tre procent

För Karlskogas del uppgick totalkostnaden för en elev till 89 400 kronor och här gick också tre procent till elevhälsan, 2 780 kronor. Elevantalet i Karlskoga var i genomsnitt 2 960 under 2016 och den totala kostnaden för eleverna uppgår till drygt 260 miljoner kronor.

Degerfors ligger något högre vad gäller kostnaden för elevhälsan, fyra procent av totalkostnaden per elev. Av de 115 100 kronorna som var kostnaden per elev 2016 gick 4 090 kronor till elevhälsan. Under förra året fanns i genomsnitt 845 elever i Degerfors och totalkostnaden för eleverna var drygt 97 miljoner kronor.

Sett till hela Örebro län är det Askersund som lägger mest pengar på elevhälsan, 5 280 kronor. Summan motsvarar drygt fyra procent av den totala kostnaden per elev som är 121 700 kronor.

Hallsberg är dock den kommun där elevhälsan stor i topp andelsmässigt. Av den totala kostnaden per elev går fem procent till elevhälsan, 4 330 kronor av 86 900 kronor.

I hela landet är det Bräcke som utmärker sig som den kommun som avsätter mest pengar på elevhälsan, 10 980 kronor. Summan motsvarar åtta procent av totalbeloppet per elev. Minst lägger Nordmaling, 1 520 kronor, drygt en procent av totalsumman.

Enligt lagen

Elevhälsan regleras i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Enligt Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och ett stöd i elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan har också en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd samt vid beslut om specialpedagogiska åtgärder.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.