2017-09-14 06:00

2017-09-14 07:08

Då kan rondell i Ekebykorset bli klar

TRAFIK: Ombyggnationen av den olycksdrabbade korsningen blir helt klar tidigast under 2020

Det tar tid innan E18 vid Ekebykorset byggts om till rondell men för att skynda på den formella processen jobbar Trafikverket och Karlskoga kommun parallellt med vägplan och detaljplan. Trots det blir rondellen klar tidigast under 2020.

Trafikverket är snart klar med förslaget på den vägplan som krävs för att Ekebykorset ska kunna byggas om och bli mer trafiksäkert.

Förslaget blir offentlig först i oktober, men enligt uppgift blir det en rondell som utformas på samma sätt som rondellen där E18 korsar Norra Viaduktgatan, den så kallade McDonalds-rondellen.

Rondell och tunnel

Det blir även en planskild gång- och cykelväg på den östra sidan där övergångsstället finns i dag, förmodligen i en tunnel.

– Ekebykorset är en jättestor fråga som kommer att beröra hela staden. Eftersom det har varit så många tragiska olyckor är det skönt att vi börjar se att det händer något, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att upprätta en ny detaljplan för området i korsningen och inväntar nu att Trafikverkets förslag till vägplan blir klart och skickas ut på samråd.

– Förhoppningsvis får vi det mesta materialet från Trafikverket så det blir väldigt lätt ritande, säger Lina Jönsson som är fysisk planerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunens detaljplan måste sedan vara klar och antagen av samhällsbyggnadsnämnden innan Trafikverket kan fastställa den nya vägplanen.

Går hand i hand

– Det är viktigt att vi som nämnd kan ta beslut som går hand i hand med Trafikverket. De måste ha en detaljplan och vi måste veta hur vi ska lösa marken, säger Eriksson.

Om allt går som det ska kan plandelen vara klar kring kommande årsskifte 2017/2018. Därefter följer upphandling och andra förberedelser. Byggstart sker tidigast kring årsskiftet 2018/2019, under förutsättning att varken upphandlingen eller planerna överklagas.

Trafikverket räknar sedan med att det behövs två byggsäsonger för att bygga om till rondell eftersom trafiken ska hållas öppen på E18 under byggtiden.

Det innebär att arbetet i Ekebykorset blir helt klart tidigast under 2020.

– Men så fort man börjar ombyggnationen så förbättras trafiksäkerheten direkt eftersom hastigheten sänks, säger Jönsson.

Man kan räkna med köer vissa tider på E18 under tiden arbetet pågår och det bara är ett körfält öppet i varje riktning.

Trafikverkets väg

E18 är Trafikverkets ansvar men gatorna som ansluter är kommunens och Trafikverket har bett kommunen om hjälp med att planera om trafiken där det behövs.

Cykel- och gångtunneln ska anslutas och en bilverkstad som finns vid korsningen måste få en ny infart.

En plan ska också tas fram för hur de företag som finns i Ekebykorset i dag ska klara tiden när rondellen byggs.

– Vi måste lösa hur de företagen ska överleva och inte gå miste om kunder om det inte finns möjlighet att svänga in till dem, säger Eriksson.

Trafikverket får liksom andra markägare betala kommunen för arbetet med att upprätta detaljplanen.

Trafikverket är snart klar med förslaget på den vägplan som krävs för att Ekebykorset ska kunna byggas om och bli mer trafiksäkert.

Förslaget blir offentlig först i oktober, men enligt uppgift blir det en rondell som utformas på samma sätt som rondellen där E18 korsar Norra Viaduktgatan, den så kallade McDonalds-rondellen.

Rondell och tunnel

Det blir även en planskild gång- och cykelväg på den östra sidan där övergångsstället finns i dag, förmodligen i en tunnel.

– Ekebykorset är en jättestor fråga som kommer att beröra hela staden. Eftersom det har varit så många tragiska olyckor är det skönt att vi börjar se att det händer något, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har beslutat att upprätta en ny detaljplan för området i korsningen och inväntar nu att Trafikverkets förslag till vägplan blir klart och skickas ut på samråd.

– Förhoppningsvis får vi det mesta materialet från Trafikverket så det blir väldigt lätt ritande, säger Lina Jönsson som är fysisk planerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunens detaljplan måste sedan vara klar och antagen av samhällsbyggnadsnämnden innan Trafikverket kan fastställa den nya vägplanen.

Går hand i hand

– Det är viktigt att vi som nämnd kan ta beslut som går hand i hand med Trafikverket. De måste ha en detaljplan och vi måste veta hur vi ska lösa marken, säger Eriksson.

Om allt går som det ska kan plandelen vara klar kring kommande årsskifte 2017/2018. Därefter följer upphandling och andra förberedelser. Byggstart sker tidigast kring årsskiftet 2018/2019, under förutsättning att varken upphandlingen eller planerna överklagas.

Trafikverket räknar sedan med att det behövs två byggsäsonger för att bygga om till rondell eftersom trafiken ska hållas öppen på E18 under byggtiden.

Det innebär att arbetet i Ekebykorset blir helt klart tidigast under 2020.

– Men så fort man börjar ombyggnationen så förbättras trafiksäkerheten direkt eftersom hastigheten sänks, säger Jönsson.

Man kan räkna med köer vissa tider på E18 under tiden arbetet pågår och det bara är ett körfält öppet i varje riktning.

Trafikverkets väg

E18 är Trafikverkets ansvar men gatorna som ansluter är kommunens och Trafikverket har bett kommunen om hjälp med att planera om trafiken där det behövs.

Cykel- och gångtunneln ska anslutas och en bilverkstad som finns vid korsningen måste få en ny infart.

En plan ska också tas fram för hur de företag som finns i Ekebykorset i dag ska klara tiden när rondellen byggs.

– Vi måste lösa hur de företagen ska överleva och inte gå miste om kunder om det inte finns möjlighet att svänga in till dem, säger Eriksson.

Trafikverket får liksom andra markägare betala kommunen för arbetet med att upprätta detaljplanen.