2017-09-13 06:00

2017-09-13 06:00

Räknar med att komma ikapp

KARLSKOGA: Höga kostnader inom socialens verksamheter

Hittills i år så ligger socialen i Karlskoga back nästan sju miljoner kronor. Flera områden ligger på minus men till årets slut väntas minuset minska till två miljoner.

Det är ett förhållandevis litet minus som väntas vid årets slut, två miljoner, sett till socialnämnden i Karlskogas budget på nära 640 miljoner. För närvarande har nämnden ett minus på nära sju miljoner kronor.

Det är flera verksamheter som har höga kostnader, bland annat när det kommer till institutionsvård för vuxna samt för barn och unga.

När det gäller barn och unga så pågår ett arbete sedan ett år tillbaka med att ”ta tillbaka” barn och unga som placerats på hem på annan ort. Trots det så ökar kostnaderna.

– Det här är ett orosmoln. Eftersom det är brist på platser inom de statliga boendena så kan andra aktörer höja priserna, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Det finns funderingar på ett HVB-hem i kommunal regi, med dessa är än så länge bara funderingar.

– Vi tittar på hur andra kommuner har gjort. Men det är samtidigt en risk att sitta fast med lokaler och personal men som det ser ut nu så finns det ett stort behov, säger Jonsson.

Många barnfamiljer

Även kostnaden för försörjningsstöd är hög, även om den gått ner jämfört med motsvarande period förra året. Just när det gäller ekonomisk utsatthet för barnfamiljer så är det ett av nämndens mål som inte kommer att nås under året, även om andelen barnhushåll med ekonomiskt stöd minskar.

– Vi satte det här målet innan flyktingströmmen och då var det många barnfamiljer som kom. Men det går åt rätt håll. Det här är en prioriterad grupp, att barnfamiljer ska komma i egen försörjning, säger Jonsson.

Ett annat område som ses som en stor utmaning är den höga sjukfrånvaron.

– Sjukfrånvaron är oroväckande hög även om den har gått ner lite sedan vi började jobba med det ordentligt, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Bland annat ses det stora antalet anställda, uppemot 50 stycken, som varje enhetschef ansvarar för som det största problemet. Som jämförelse så har chefer inom till exempel samhällsbyggnadsförvaltningen i snitt cirka tio underställda.

– Enhetscheferna inom socialen har helt andra krav och förutsättningar. Då är det inte så lätt att ha ett nära ledarskap, säger Jonsson.

Hinner inte

Cheferna har helt enkelt inte den tid de behöver för samtal och uppföljning med de som är sjuka. Här har ytterligare en enhetschef tillsats, vars uppgift är att stödja och avlasta. Enhetscheferna kommer dessutom att gå en utbildning i rehabiliteringsprocessen under hösten.

– Vi har pratat om att göra en omorganisation men det är svårt att genomför så som ekonomin ser ut, säger Bennysson.

För att få ner grupperna till 20-25 anställda skulle det behövas tio nya enhetschefer.

Nämnden räknar dock med att tre av de nio uppsatta målen kommer att uppfyllas. Det är att ensamkommande barn och unga ges bra förutsättningar för integration, att brukarna känner sig nöjda med verksamheten som bedrivs inom socialen samt att handläggningen inom vård och omsorg utförs enligt den nya modellen Äldres behov i centrum.

Det är ett förhållandevis litet minus som väntas vid årets slut, två miljoner, sett till socialnämnden i Karlskogas budget på nära 640 miljoner. För närvarande har nämnden ett minus på nära sju miljoner kronor.

Det är flera verksamheter som har höga kostnader, bland annat när det kommer till institutionsvård för vuxna samt för barn och unga.

När det gäller barn och unga så pågår ett arbete sedan ett år tillbaka med att ”ta tillbaka” barn och unga som placerats på hem på annan ort. Trots det så ökar kostnaderna.

– Det här är ett orosmoln. Eftersom det är brist på platser inom de statliga boendena så kan andra aktörer höja priserna, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Det finns funderingar på ett HVB-hem i kommunal regi, med dessa är än så länge bara funderingar.

– Vi tittar på hur andra kommuner har gjort. Men det är samtidigt en risk att sitta fast med lokaler och personal men som det ser ut nu så finns det ett stort behov, säger Jonsson.

Många barnfamiljer

Även kostnaden för försörjningsstöd är hög, även om den gått ner jämfört med motsvarande period förra året. Just när det gäller ekonomisk utsatthet för barnfamiljer så är det ett av nämndens mål som inte kommer att nås under året, även om andelen barnhushåll med ekonomiskt stöd minskar.

– Vi satte det här målet innan flyktingströmmen och då var det många barnfamiljer som kom. Men det går åt rätt håll. Det här är en prioriterad grupp, att barnfamiljer ska komma i egen försörjning, säger Jonsson.

Ett annat område som ses som en stor utmaning är den höga sjukfrånvaron.

– Sjukfrånvaron är oroväckande hög även om den har gått ner lite sedan vi började jobba med det ordentligt, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Bland annat ses det stora antalet anställda, uppemot 50 stycken, som varje enhetschef ansvarar för som det största problemet. Som jämförelse så har chefer inom till exempel samhällsbyggnadsförvaltningen i snitt cirka tio underställda.

– Enhetscheferna inom socialen har helt andra krav och förutsättningar. Då är det inte så lätt att ha ett nära ledarskap, säger Jonsson.

Hinner inte

Cheferna har helt enkelt inte den tid de behöver för samtal och uppföljning med de som är sjuka. Här har ytterligare en enhetschef tillsats, vars uppgift är att stödja och avlasta. Enhetscheferna kommer dessutom att gå en utbildning i rehabiliteringsprocessen under hösten.

– Vi har pratat om att göra en omorganisation men det är svårt att genomför så som ekonomin ser ut, säger Bennysson.

För att få ner grupperna till 20-25 anställda skulle det behövas tio nya enhetschefer.

Nämnden räknar dock med att tre av de nio uppsatta målen kommer att uppfyllas. Det är att ensamkommande barn och unga ges bra förutsättningar för integration, att brukarna känner sig nöjda med verksamheten som bedrivs inom socialen samt att handläggningen inom vård och omsorg utförs enligt den nya modellen Äldres behov i centrum.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.