2017-09-12 14:03

2017-09-12 14:03

Begränsad framkomlighet på E18

TRAFIK

Trafikverket har gått ut med en varning om begränsad framkomlighet på E18 mellan Örebro och Karlskoga.

Militära transporter som färdas i västlig riktning gör att framkomligheten hindras. Transporterna väntas påverka trafiken mellan klockan 17.00 och 21.00 i dag tisdag.

Trafikverket har gått ut med en varning om begränsad framkomlighet på E18 mellan Örebro och Karlskoga.

Militära transporter som färdas i västlig riktning gör att framkomligheten hindras. Transporterna väntas påverka trafiken mellan klockan 17.00 och 21.00 i dag tisdag.