2017-08-06 14:10

2017-08-07 06:35

Dammen håller för vattenmassorna

KARLSKOGA

(UPPDATERAD) Dammen vid Lonnhyttan norr om Karlskoga riskerade att brista till följd av det kraftiga regnet.
Men på söndagseftermiddagen började vattnet att sjunka undan.

– Det är inte vattenmängderna i sig som är det stora problemet, detta är ett ganska litet vattensystem. Det största problemet är att om byggnader vid dammen förstörs och dras med ner. Det kan orsaka skador både på fastigheter nedströms och i värsta fall även på dammluckorna vid Björkborn, konstaterade Tomas Carlsén, räddningschef i beredskap på Bergslagens Räddningstjänst tidigare på söndagen.

Boende uppmanades då att lämna området. Om dammen skulle brista var ett tiotal bostäder i farozonen, men också en vägbro på riksväg 237 och många båtar som låg förtöjda.

Vid 15.30-tiden rapporterades dock att vattennivån tycktes sjunka i dammen.

– Vi har noterat att vattenmängden minskar nu. Vid bron som går över vattendraget har det sjunkit med en halvmeter. Än så länge går det bra, även om vi inte kan säga att faran är över. Det är på rätt väg och vi håller tummarna, säger Tomas Carlsén till TT.

Och mycket riktigt - vid 17-tiden på söndagen kunde man blåsa faran över - dammen skulle hålla för vattenmassorna.

Vägbro ska kollas

En kontroll av den berörda vägbron på riksväg 237 ska också göras av Trafikverket.

– Vattenmassorna kan ha eroderat runt fundamenten varför den kan riskera att glida. Men det vet vi inte än, säger Carlsén.

En del regn kan enligt SMHI fortsätta att falla i området under kvällen men mattas av och upphöra under natten.

– Det är inte vattenmängderna i sig som är det stora problemet, detta är ett ganska litet vattensystem. Det största problemet är att om byggnader vid dammen förstörs och dras med ner. Det kan orsaka skador både på fastigheter nedströms och i värsta fall även på dammluckorna vid Björkborn, konstaterade Tomas Carlsén, räddningschef i beredskap på Bergslagens Räddningstjänst tidigare på söndagen.

Boende uppmanades då att lämna området. Om dammen skulle brista var ett tiotal bostäder i farozonen, men också en vägbro på riksväg 237 och många båtar som låg förtöjda.

Vid 15.30-tiden rapporterades dock att vattennivån tycktes sjunka i dammen.

– Vi har noterat att vattenmängden minskar nu. Vid bron som går över vattendraget har det sjunkit med en halvmeter. Än så länge går det bra, även om vi inte kan säga att faran är över. Det är på rätt väg och vi håller tummarna, säger Tomas Carlsén till TT.

Och mycket riktigt - vid 17-tiden på söndagen kunde man blåsa faran över - dammen skulle hålla för vattenmassorna.

Vägbro ska kollas

En kontroll av den berörda vägbron på riksväg 237 ska också göras av Trafikverket.

– Vattenmassorna kan ha eroderat runt fundamenten varför den kan riskera att glida. Men det vet vi inte än, säger Carlsén.

En del regn kan enligt SMHI fortsätta att falla i området under kvällen men mattas av och upphöra under natten.