2017-07-25 15:28

2017-07-25 15:33

Vinst igen för Outokumpu

NÄRINGSLIV: Outokumpu spår ett lägre rörelseresultat

Outokumpu gör vinst igen för fjärde kvartalet i rad. Vinsten har minskat men ligger ändå på drygt en miljard kronor.

Under tisdagen pressenterade Outokumpu sin delårsrapport och den visade på en fortsatt vinst, men inte lika hög som första kvartalet.

Allt vände för Outokumpu 2016. För första gången på åtta år gick Outokumpukoncernen med vinst. 2016 års bokslut visade ett nettoresultat på 1,4 miljarder.

Stor vinst

Framgången fortsatte 2017 då Outokumpu gjorde en vinst på nära 1,8 miljarder vinst första kvartalet 2017, jämfört med minus 20 miljoner första kvartalet i fjol.

Andra kvartalet, som pressenterades under gårdagen, visade att koncernen gick med cirka 1 miljard i vinst. Det är ett minus på 730 miljoner kronor i jämförelse med första kvartalet.

Företaget har tidigare i år satsat i Degerfors där ny regleringsteknik till ugnarna och en 17 meters lång svarv som ska förfina produkterna ligger med i den stora investeringen som Outokumpu gör.

Är nöjd

Niklas Wass, produktionschef på Outokumpu i Degerfors är nöjd över delårsrapporten.

– Vi är en del av affärsområdet Europa och en av enheterna som bidragit till vinsten. Det är ett bra resultat och det positiva i det är att vi har en fortsatt resa för att ytterligare minska lager och öka effektivitet och det kommer vi klara.

– Det gäller att kämpa på och få så mycket fördel som möjligt inför bristare tider. Vi ser inga orosmoln på himlen, men konkurrensen är efter oss hela tiden.

Delårsrapport visade inte bara på goda siffror.

Den säsongsmässigt svagare marknaden, lägre priser och volymer av ferrokrom samt förluster från råmaterialrelaterade lager och metallderivat väntas bidra till resultatminskningen under tredje kvartalet, uppger bolaget.

Outokumpu förväntar sig därför att affärsområdet Långa produkters leveranser i rostfritt stål minskar under samma period, men räknar med att efterfrågan på rostfritt stål kommer att vara hälsosam i det tredje kvartalet i både Europa och USA.

Koncernens VD, Roeland Baan säger i ett pressmeddelande att med fokus på andra kvartalet var deras finansiella utveckling stark.

”Intäkterna ökade avsevärt inom alla affärsområden jämfört med samma kvartal 2016. Även om resultaten stöddes av högre priser på ferrokrom och rostfritt stål, är jag särskilt nöjd med de fortsatta förbättringarna i vår basverksamhet.”

Säkerhetsarbetet

Roeland Baan berätta att en av de högsta prioriteringarna är säkerhetsarbetet inom företaget.

”Medan vår säkerhetsprestanda har förbättrats, visar den tragiska olyckan som ledde till förlusten av en anställd i Degerfors att vi måste stärka vårt säkerhetsbeteende ännu mer. Innan vi har nått våra säkerhetsmål kan vi inte heller vara nöjda med företagets övergripande prestanda”

Under tisdagen pressenterade Outokumpu sin delårsrapport och den visade på en fortsatt vinst, men inte lika hög som första kvartalet.

Allt vände för Outokumpu 2016. För första gången på åtta år gick Outokumpukoncernen med vinst. 2016 års bokslut visade ett nettoresultat på 1,4 miljarder.

Stor vinst

Framgången fortsatte 2017 då Outokumpu gjorde en vinst på nära 1,8 miljarder vinst första kvartalet 2017, jämfört med minus 20 miljoner första kvartalet i fjol.

Andra kvartalet, som pressenterades under gårdagen, visade att koncernen gick med cirka 1 miljard i vinst. Det är ett minus på 730 miljoner kronor i jämförelse med första kvartalet.

Företaget har tidigare i år satsat i Degerfors där ny regleringsteknik till ugnarna och en 17 meters lång svarv som ska förfina produkterna ligger med i den stora investeringen som Outokumpu gör.

Är nöjd

Niklas Wass, produktionschef på Outokumpu i Degerfors är nöjd över delårsrapporten.

– Vi är en del av affärsområdet Europa och en av enheterna som bidragit till vinsten. Det är ett bra resultat och det positiva i det är att vi har en fortsatt resa för att ytterligare minska lager och öka effektivitet och det kommer vi klara.

– Det gäller att kämpa på och få så mycket fördel som möjligt inför bristare tider. Vi ser inga orosmoln på himlen, men konkurrensen är efter oss hela tiden.

Delårsrapport visade inte bara på goda siffror.

Den säsongsmässigt svagare marknaden, lägre priser och volymer av ferrokrom samt förluster från råmaterialrelaterade lager och metallderivat väntas bidra till resultatminskningen under tredje kvartalet, uppger bolaget.

Outokumpu förväntar sig därför att affärsområdet Långa produkters leveranser i rostfritt stål minskar under samma period, men räknar med att efterfrågan på rostfritt stål kommer att vara hälsosam i det tredje kvartalet i både Europa och USA.

Koncernens VD, Roeland Baan säger i ett pressmeddelande att med fokus på andra kvartalet var deras finansiella utveckling stark.

”Intäkterna ökade avsevärt inom alla affärsområden jämfört med samma kvartal 2016. Även om resultaten stöddes av högre priser på ferrokrom och rostfritt stål, är jag särskilt nöjd med de fortsatta förbättringarna i vår basverksamhet.”

Säkerhetsarbetet

Roeland Baan berätta att en av de högsta prioriteringarna är säkerhetsarbetet inom företaget.

”Medan vår säkerhetsprestanda har förbättrats, visar den tragiska olyckan som ledde till förlusten av en anställd i Degerfors att vi måste stärka vårt säkerhetsbeteende ännu mer. Innan vi har nått våra säkerhetsmål kan vi inte heller vara nöjda med företagets övergripande prestanda”

  • Anders Persson